Žiadosť o grant

Vyplnením a odoslaním tejto žiadosti nás požiadate o finančný príspevok pre vašu organizáciu. Následne vyberieme najlepšie z nich, ktoré od nás získajú grant na realizáciu svojho projektu.

IČO

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA ORGANIZÁCIE

ÚDAJE O PROJEKTE

VYUŽITIE PRÍSPEVKU

Prílohy

Ak žiadate príspevok v kategórii rekonštrukcie priestorov, prosím, priložte aktuálne forografie tohto priestoru. V prípade záujmu a pre našu lepšiu predstavu, môžete priložiť aj iné fotografie z doteraz realizovaných aktivít vašej organizácie.

Nahrávanie...

Obrázok musí byť menší ako 2MB!

Prosím zaškrtnite políčko "Nie som robot" a znovu odošlite formulár.