Veríme, že toto rozšírenie siete, ktoré sa nám podarilo dohodnúť, prispeje k ešte lepšej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujete svojim pacientom a našim poistencom.

Aktualizované tlačivá žiadostí o prenájom dýchacích prístrojov nájdete na našom webe tu. V žiadosti, prosím, vždy vyberte dodávateľa prístroja.

Odporúčame vám na ich podávanie využívať Elektronickú pobočku. Vďaka nej budete mať prehľad o všetkých svojich žiadostiach o prenájom a dobe ich platnosti.

Vysvetlivky k vypĺňaniu žiadostí

  • Domáca umelá pľúcna ventilácia sa prenajíma na 10 rokov, do žiadosti uveďte množstvo v dňoch - 3652 dní. Kód prenájmu prístroja od Aries94 je X10010, Egamed X10011 a Alnist X10017.
  • Dlhodobá domáca oxygenoterapia má kód prenájmu prístroja X70130. Množstvo po prekonaní covidu-19 je 183 dní (pol roka), pri ostatných diagnózach je to 3652 dní (10 rokov). Následne vyberte k typu prístroja dodávateľa.
  • Prístroje na podporu dýchania pri spánkovom apnoe sú BiPAP X10006 a CPAP X10005. Počet dní uveďte 1826 (teda 5 rokov). Potom vyberte k typu prístroja dodávateľa.

Nezabudnite, prosím, že fajčenie je kontraindikáciou pre schválenie prenájmu prístroja.