Po novele zákona si poistenci od prvého decembra priplatia pri niektorých diagnózach za pobyt v kúpeľoch. Do zoznamu ochorení, pri ktorých bude platiť spoluúčasť pacienta patria:

  • hypertenzia tretieho stupňa,
  • cukrovka do pol roka po zistení a
  • cukrovka s komplikáciami.

Tieto ochorenia sa dostali do tzv. kategórie B, kde zdravotné poisťovne hradia iba liečebnú časť. Pobyt a stravu si hradí pacient. 

Bonus naviac

Naopak, pri nervovosvalových degeneratívnych ochoreniach bude pobyt pacienta aj so stravou a ubytovaním hradiť v plnej výške zdravotná poisťovňa. Tieto ochorenia sa dostali do kategórie A, kde ubytovanie, stravu aj liečbu hradí zdravotná poisťovňa. Pacient si platí len kúpeľný poplatok vo výške 1,66 eura na deň. 

Kúpele aj pre deti

Podľa novely zákona ďalej platí, že na ochorenia v skupine netuberkulózne choroby dýchacích ciest u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. roku veku, môžu do kúpeľov nastúpiť deti po dovŕšení troch rokov veku. Do tejto skupiny patria ochorenia ako alergické nádchy, opakované zápaly pľúc, opakované bronchitídy a detské bronchiálne astmy.