V Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva zmenil finančný limit pre II. stupeň inkontinencie z 5 eur na pôvodnú výšku 14,77 eura na mesiac.

Pre III. stupeň inkontinencie ostáva výška limitu vo výške 59,73 eur na mesiac.

Klasifikácia podskupín, teda zoznam pomôcok, ktoré je možné pre daný stupeň inkontinencie predpísať, platí tak, ako ju MZ SR zadefinovalo k 1.4.2024:

  • pre II. stupeň inkontinencie je možné predpisovať inkontinenčné pomôcky len z podskupiny B1.1 a B.2.1
  • pre III. stupeň inkontinencie je možné predpisovať inkontinenčné pomôcky z podskupín B1.2;B2.2;B3.1;B3.2;B4 a B5 (podložky pod chorých)

V prípade, že má poistenec s II. stupňom inkontinencie už vystavený opakovaný predpis na pomôcky z podskupiny B2.2 alebo B4, ktoré nie je možné vydať na uvedený stupeň inkontinencie po 1.4.2024, je potrebné elektronický predpis zneplatniť a vystaviť nový predpis v súlade s rozhodnutím MZ SR.