Elektronickú pobočku pred osobnou návštevou uprednostňuje už 300-tisíc klientov zdravotnej poisťovne Dôvera. Online komunikácii dáva prednosť takmer 70 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dokonca až takmer 90 % všetkých platiteľov zdravotného poistenia. 

Vedeli ste, že?

Počet používateľov Elektronickej pobočke k 10. júnu je:

  • 214 271poistencov
  • 86 154 platiteľov
  • 7131 poskytovateľov

Vďaka Elektronickej pobočke Dôvery boli napríklad odhalené viaceré prípady, kedy lekári vykázali poisťovni vymyslenú zdravotnú starostlivosť. Viac ako 200-tisíc zo zaregistrovaných klientov tvoria  samotní poistenci.

,,Vo vyspelom svete je elektronické zdravotníctvo samozrejmosťou, Dôvera sa s týmto trendom snaží držať krok, aj keď na Slovensku sľubovaný projekt eHealth stále nefunguje. Naša Elektronická pobočka má v prvom rade našim klientom uľahčiť život, no zároveň je to aj veľmi efektívny nástroj pre kontrolu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti,“ uviedol generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Lieky, zdravotná karta, žiadosti

Poistenci Dôvery môžu cez Elektronickú pobočku zistiť napríklad aj to, kedy a aké antibiotiká naposledy užívali, ktoré kombinácie liekov spôsobujú liekové interakcie, alebo koľko mohli na liekoch ušetriť.

Môžu si nastaviť notifikácie prevencie alebo plánovanej hospitalizácie, vidia kto a kedy za nich platil poistné, majú k dispozícii elektronickú zdravotnú kartu svojho dieťaťa poisteného u nás. Využiť tiež môžu predvyplnené tlačivá a žiadosti, či mnoho ďalších výhod.

„Od polovice mája tohto roku sme v Elektronickej pobočke zaviedli viaceré vylepšenia a nové funkcie, ktoré z nej robia ešte užitočnejšiu pomôcku pre všetkých našich klientov,“ dodal Kultan.

Prehľad o poistnom

Zamestnávatelia aj SZČO či samoplatitelia majú zas vďaka Elektronickej pobočke detailný prehľad svojich úhrad poistného aj s informáciou, či majú dlh alebo preplatok, môžu rýchlo reklamovať nielen samotný dlh, ale aj preplatok alebo zaradenie do zoznamu neplatičov, či požiadať o splátkový kalendár alebo vrátenie preplatku.

Zasielanie mesačných výkazov a hromadných oznámení elektronicky bez papierov je samozrejmosť a najvyužívanejšia funkcionalita celej Elektronickej pobočky.

e-Health pre lekárov

Elektronická pobočka výrazne uľahčuje prácu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a slúži už teraz ako „malý eHealth. Poskytuje im napríklad prehľad liekov a liekových interakcií svojich pacientov či zoznam liekov, ktoré predpísali oni sami a aj iní lekári. Pohodlne a rýchlo môžu fakturovať bez papierov, online nahlasovať hospitalizácie či požiadať o centrálny nákup liekov.