Menej administratívy a rýchlejšie schvaľovanie

Opäť prichádzame s praktickou novinkou, ktorá zníži administratívu a najmä zrýchli proces schvaľovania návrhov na zdravotnú starostlivosť. Navyše vám prinesie kompletný prehľad o všetkých vami podaných návrhoch aj s informáciou o ich stave v reálnom čase v Elektronickej pobočke.

Aktualizované: 27. 10. 2016

Po novom už nebudete musieť vypisovať papierové tlačivá na lieky, pomôcky a ďalšiu zdravotnú starostlivosť, ktoré vopred posudzuje zdravotná poisťovňa.

Všetko vybavíte elektronicky a vďaka tomu aj my rozhodneme rýchlejšie. Informáciu o rozhodnutí budete dostávať priamo na svoj e-mail.

SMS alebo emailovú správu o prijatí návrhu alebo stanovisko ohľadne schválenia či neschválenia zašleme aj poistencom, ak budeme mať ich kontakt k dispozícii. V opačnom prípade ich budeme informovať listom, no zatiaľ len v prípade kúpeľných návrhov.

V Elektronickej pobočke budete môcť vyplniť a odoslať elektronicky 12 typov tlačív. Ide o návrhy na:

 • kúpeľnú liečbu,
 • liek, resp. dietetickú potravinu,
 • zdravotnícku pomôcku,
 • mimoriadne finančne náročnú liečbu,
 • špeciálny zdravotný materiál,
 • neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre dlžníka,
 • neodkladnú zdravotnú starostlivosť u nezmluvného poskytovateľa,
 • výkony umelého oplodnenia,
 • transplantácie v SR,
 • psychoterapiu nad limit,
 • výkony hyperbarickej oxygenoterapie,
 • dlhodobú domácu oxygenoterapiu.

Aj lekárske nálezy, prepúšťacie správy a ďalšie prílohy k tlačivám nám môžete zasielať elektronicky spolu s návrhom.

Nová služba, ktorá prispeje k zrýchleniu procesu schvaľovanie zdravotnej starostlivosti, je bezplatná. V prípade otázok alebo pripomienok  nás môžete kontaktovať Linke pre poskytovateľov 0800 150 155 alebo na adrese poskytovatel@dovera.sk.

Najčastejšie otázky a odpovede nájdete aj na tejto stránke.