Bezpečné lieky online súčasťou národného ezdravia

Zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií sa dohodli na spolupráci pri zavádzaní elektronizácie zdravotníctva. Existujúce elektronické služby poisťovní na predpis a výdaj liekov a pomôcok, čiže aj Bezpečné lieky online, sa stávajú súčasťou štátneho Modulu erecept. Pre predpisujúcich lekárov, lekárne a výdajne bude využívanie Modulu povinné od 1. januára 2018.

Publikované: 11. 07. 2017

Bezpečné lieky online súčasťou národného ezdravia

Dôvera sa pripravuje

O pripravovaných zmenách a ich harmonograme sme informovali aj všetky komory a stavovské organizácie v tomto liste.
„Uvedomujeme si rozsah zmien, ktoré možno v súvislosti so spustením národného systému od 1. januára 2018 očakávať. Keďže naša služba Bezpečné lieky online sa stane pre predpis a výdaj liekov súčasťou štátneho riešenia, zodpovedne sa pripravujeme na to, aby sme vedeli pri jeho zavádzaní poskytnúť všetku potrebnú podporu a súčinnosť najmä našim zmluvným poskytovateľom a ich dodávateľom softvéru," deklaruje generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Čo sa deje

V súčasnosti sa už pracuje na nevyhnutných technických a IT úpravách tak, aby sa online dáta o receptových liekoch a zdravotníckych pomôckach automaticky dostali aj do štátneho úložiska bez toho, aby to lekárov alebo lekárnikov vyrušilo pri ich práci.

Tí budú naďalej predpisovať a vydávať lieky a pomôcky zo svojho softvéru tak ako doteraz (čiže ako boli zvyknutí v rámci služby Bezpečné lieky online) a zároveň si splnia svoju zákonnú povinnosť a budú zapojení aj do systému ezdravie.

Jedinou novinkou bude používanie preukazu zdravotníckeho pracovníka ePZP (ako legislatívna povinnosť od 1. januára 2018) a možnosť lekára vyznačiť zákaz výdaja náhradného lieku priamo do elektronického záznamu. Ostatné funkcionality BL online, napríklad zúčtovanie, lieková a elektronická zdravotná karta pacienta alebo overenie interakcií, budú fungovať bezo zmeny.

Nasadzovanie zmien bude postupné

Do konca septembra sa majú vyvinúť a otestovať všetky nevyhnutné úpravy u dodávateľov softvéru, v zdravotných poisťovniach aj v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI). Postupné nasadzovanie týchto zmien, teda Modulu erecept, sa má začať postupne od 1. októbra 2017.

Aktuálne odporúčame poskytovateľom najmä:

  • kontaktovať svojich dodávateľov softvéru a informovať sa o ich pripravenosti na integráciu s NCZI a na poskytnutie služieb, ktoré poskytovatelia potrebujú pre svoje plnohodnotné fungovanie podľa zákona od 1. januára  2018,
  • aktivovať si službu Bezpečné lieky online, keďže tá sa pre predpis a výdaj liekov a pomôcok stáva súčasťou štátneho riešenia a jeho využívanie bude povinné už od 1. januára 2018,
  • požiadať do 31. októbra 2017 o ePZP (na viac ako 600 pracoviskách IOMO Slovenskej pošty, a.s., na NCZI alebo elektronicky cez portál slovensko.sk).