Služba eRecept vo verzii V2 končí!

Používate staršiu verziu služby eRecept V2? Od 31.5.2019 pristúpia NCZI a zdravotné poisťovne k jej vypnutiu. Viac cez ňu nebude možné vytvárať a zasielať elektronické záznamy do NZIS.

Aktualizované: 11. 04. 2019

To znamená, že nebudete môcť uložiť a stornovať preskripčný či dispenzačný záznam, skontrolovať preskripčný záznam cez daj resp. vyhľadaj, vložiť čiarový kód na odpis receptu, ani skontrolovať odpis zdravotníckej pomôcky. Upozorňujeme na tento fakt v predstihu, aby ste mali dosť času na aktualizáciu svojho softvéru. 

Verzia V3 je v produkcii od 1.4.2018  a  umožňuje napríklad predpisovať lieky (a po schválení legislatívy aj zdravotnícke pomôcky) na opakovaný recept, zneplatňovať takéto recepty, predpisovať lieky magistraliter v štruktúrovanej podobe, blokovať recepty v lekárni (ak je potrebné predĺžiť čas na ich prípravu). 

Ak ste si svoj softvér už aktualizovali a používate verziu služby eRecept V3 a vyššiu, vypnutie V2 vás nijako neovplyvní. Viac informácií vám poskytne dodávateľ vášho softvéru.