Lekári získajú také informácie o svojej liečbe, aké doteraz nemali

Ako liečite? Zhruba 2000 lekárov špecialistov už onedlho bude môcť na túto otázku celkom presne odpovedať na základe overených dát. Naša poisťovňa im totiž posiela list s prehľadnými informáciami o liečbe ich pacientov.

Publikované: 11. 12. 2019

Lekári získajú také informácie o svojej liečbe, aké doteraz nemali Ide o projekt, ktorého pilotnú verziu sme spustili na jar tohto roku. Týkala sa lekárov internistov. V najbližších dňoch doň zapojíme i lekárov ďalších desiatich najrozšírenejších špecializácií.

Odbornosti, ktoré získajú prehľad svojej vykázanej zdravotnej starostlivosti od Dôvery:

  • klinický onkológ, pneumológ, neurológ
  • dermatovenerológ, urológ
  • hematológ a transfuziológ
  • klinický imunológ a alergológ
  • reumatológ, gastroenterológ, diabetológ

Títo lekári získajú prehľad o 15 najpočetnejších diagnózach v danej odbornosti a pri každej diagnóze aj informáciu, či predpisujú viac alebo menej liekov ako iní lekári ich odbornosti. Takisto získajú prehľad o najčastejšie predpisovaných účinných látkach a o ich množstve a dozvedia sa, ako sa v preskripcii líšia od svojich kolegov. Dozvedia sa aj to, koľkí pacienti v ich starostlivosti užívajú súčasne viac ako päť liekov.

Bezpečnejšia a efektívnejšia liečba

Vďaka týmto informáciám bude lekár vedieť svoju zdravotnú starostlivosť nastaviť tak, aby bola pre pacienta bezpečnejšia, efektívnejšia a aj ekonomicky zodpovednejšia.
Užitočné sú aj celkové prehľady v danej špecializácii alebo o liečbe konkrétnej diagnózy (rozdiely medzi regiónmi, odchýlky pri liečbe rovnakej diagnózy, vývoj počtu pacientov, vyšetrení a pod.).

„Množstvo dostupných liekov sa každoročne zvyšuje, pribúdajú lieky pre konkrétne diagnózy vo viacerých špecializáciách. Nie je v silách lekára poznať a pamätať si všetky možné kombinácie a vzájomné účinky liekov. Aj tu mu pomôže prehľadné zobrazovanie,“ vysvetľuje za Dôveru  MUDr. Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Internisti informácie ocenili

V rámci pilotného projektu sme na jar 2019 rozoslali listy so spätnou väzbou 60 lekárom internistom, ktorí predpisovali viac liekov, ako bol priemer v ich odbornosti. Iba v jednom prípade sme sa pritom stretli s negatívnou reakciou. Ostatní lekári informácie privítali a väčšina z nich si dokonca vyžiadala, aby sme ich takto informovali pravidelne.  

„Vítame každú aktivitu, ktorá prispeje k skvalitneniu, racionalite a efektivite medicínskej starostlivosti,” reagovala prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP, hlavná odborníčka pre vnútorné lekárstvo a zároveň predsedníčka Výboru Slovenskej internistickej spoločnosti.

Lieky ako prvé

Spätná väzba, ktorú posielame lekárom, sa aktuálne týka preskripcie, keďže lieky tvoria najväčšiu skupinu vykázanej zdravotnej starostlivosti.
V zahraničí rovnaké projekty upozorňujúce na spotrebu liekov viedli k jej zníženiu, čo možno považovať za veľký úspech najmä pri antibiotikách. S rovnakým úmyslom sme začali aj my v Dôvere. Už pred dvomi rokmi sme v rámci projektu DôveraPomáha poskytli všeobecným lekárom prehľad o predpísaných antibiotikách a teraz tieto informácie dáme aj špecialistom.

Okrem liekov sa v blízkej budúcnosti plánujeme zamerať aj na analýzu vykázaných laboratórnych vyšetrení, zdravotných pomôcok a výkonov a tieto údaje takisto posunieme lekárom, aby mali lepší prehľad o svojej starostlivosti.

„Zároveň ale zopakujeme aj spätnú väzbu na vykázanú starostlivosť v oblasti preskripcie. Chceli by sme lekárov informovať každého pol roka, aby si vedeli porovnať, ako na tom boli kedysi a kam sa posunuli. Veríme, že im to pomôže liečiť ešte lepšie, z čoho bude mať najväčší úžitok pacient,“ uzavrel MUDr. Marian Faktor.