Prehľadnejšie informácie pre poskytovateľov

V minulom vydaní nášho newslettra sme vás informovali o úpravách na našom webe v časti Som lekár – Zúčtovanie zdravotnej starostlivosti.

Publikované: 11. 12. 2019

Prehľadnejšie informácie pre poskytovateľov Hlavným cieľom je, aby ste na stránke našli všetky potrebné informácie a aby ste sa vedeli jednoducho orientovať v obsahu.
V poslednom období sme sa zamerali na úpravu ďalšej dôležitej časti obsahu -  Zmluvy a Platobný mechanizmus.

V tejto sekcii nájdete informácie rozdelené do štyroch základných okruhov:

  • Zmluvy a podmienky (Čo treba splniť, ak chcete zmluvu; Zmluvy a pravidlá ich uzatvárania; Zmluvy na webe)
  • Podľa čoho a ako hodnotíme (Kapitácia/Dodatková kapitácia; Hodnotiace parametre; Nemocnica s DRG/bez DRG; Zubné lekárstvo, Jednodňová ambulantná starostlivosť, Ostatní poskytovatelia)
  • DRG úhradový mechanizmus (Čo znamená uzatvorenie DRG kontraktu; Vykazovanie pripočítateľných položiek; DRG relevantné dokumenty)
  • DôveraPomáha (Výhody pre zapojeného poskytovateľa; Povinnosti pre zapojeného poskytovateľa; Ako sa môžem zapojiť do programu DôveraPomáha ... )

Taktiež sme na webovej stránke vytvorili novú časť s názvom Aktuality, ktorú budeme pravidelne napĺňať všetkými dôležitými informáciami pre poskytovateľov.