Najčastejšie otázky poskytovateľov pre kontaktné centrum

Na linke pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vybavia naši operátori mesačne viac ako 3500 telefonických hovorov.

Publikované: 11. 12. 2019

Najčastejšie otázky poskytovateľov pre kontaktné centrum Pozreli sme sa na to, čo najčastejšie riešite s naším kontaktným centrom.

Najčastejšie otázky majú ľahké riešenie

Overenie poistného vzťahu

Vedeli ste, že overenie poistenca prebieha vždy automaticky priamo vo vašom informačnom systéme? Po zadaní rodného čísla konkrétneho poistenca sa v systéme na pozadí automaticky overí jeho poistný vzťah. Ak je poistenec dlžníkom voči zdravotnej poisťovni, systém vás na to upozorní. Môže to byť oznamom, že poistenec je dlžník, označením poistenca červenou farbou alebo sa zmení ikona zdravotnej poisťovne. 

Overenie poistného vzťahu poistenca môže mať aj samostatné tlačidlo, ktorým overíte, či je pacient poistencom zdravotnej poisťovne, či ide o riadneho platiteľa verejného zdravotného poistenia alebo dlžníka. K poistencom, ktorí sú dlžníci, ale majú so zdravotnou poisťovňou dohodnutý splátkový kalendár, sa staviame ako k riadnym platiteľom, teda majú nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť.

Ak si nie ste istý, ako sa informácia o dlžníkovi zobrazuje vo vašej aplikácii, spýtajte sa svojho dodávateľa informačného systému.

Poistný vzťah môžete overiť aj priamo na našom webe www.dovera.sk v časti Overenia. Medzi najpoužívanejšie overenie patrí overenie podľa rodného čísla. Tiež tam nájdete zverejnený zoznam dlžníkov, v ktorom si overíte, či je poistenec alebo obchodný partner platiteľom verejného zdravotného poistenia.

Aký je kód poskytovateľa

V prípade, ak potrebujete zistiť kód poskytovateľa alebo lekára, nájdete ho vo svojej Elektronickej pobočke v časti Kódy lekárov a ambulancií alebo opäť priamo vo svojom informačnom systéme, ktorý eviduje všetky platné vydané kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Chyby pri zúčtovaní a revízie

V súčasnosti pre vás pripravujeme dokument s najčastejšie zamietanými výkonmi a návrhmi riešenia pre správne vykazovanie. Zverejníme ho v blízkej budúcnosti.
Zmluvy a platobný mechanizmus
Najdôležitejšie všeobecné informácie o zmluvách a hodnotiacich parametroch nájdete na webe dovera.sk/lekar v novej časti Zmluvy a platobný mechanizmus.

Zúčtovanie zdravotnej starostlivosti

Ak potrebujete informácie, ktoré nenájdete vo svojej Elektronickej pobočke ani na  našom webe, môžete sa na nás obrátiť  telefonicky na linke 0800 150 155  každý pracovný deň v čase od 8:00 do 19:00 hod. Ak vám viac vyhovuje písomná komunikácia, pošlite nám svoj podnet e-mailom na poskytovatel@dovera.sk. Využiť môžete aj náš webový kontaktný formulár.