Poďakovanie

Dovoľte mi zaželať vám v novom roku 2020 len to najlepšie - či už v pracovnom, alebo v osobnom živote. Zároveň sa vám chcem úprimne poďakovať za doterajšiu spoluprácu.

Publikované: 15. 01. 2020

Poďakovanie Rok 2019 bol pre nás všetkých veľmi náročný. Od základov sa zmenil proces zúčtovania lekárenskej starostlivosti. Napriek tomu, že ho sprevádzali počiatočné detské choroby, podarilo sa nám ho zvládnuť aj s vašou pomocou, za čo vám patrí veľká vďaka.

Elektronizácia zdravotníctva priniesla v roku 2019 aj vám prvé konkrétne výhody. Išlo najmä o úhradu lekárenskej starostlivosti v skrátenej lehote za plne elektronizované  recepty a poukazy. S radosťou vám môžem oznámiť, že takmer 90 percent k nám zaslaných dispenzačných záznamov vám preplácame v skrátenej lehote, pričom očakávame, že v roku 2020 toto číslo ešte narastie.

V novom roku už ďalšie takéto výrazné zmeny neočakávame. Budeme sa však naďalej snažiť vylepšovať súčasný proces tak, aby ste už pri vytváraní dispenzačného záznamu mali vyššiu istotu úhrady zo strany poisťovne. V priebehu roka 2020 budeme zavádzať nové kontroly, zachytávajúce prípadné chyby už pri vytváraní preskripčných záznamov zo strany lekárov. Tiež Vás budeme informovať o chybách pri výdaji lieku alebo zdravotníckej pomôcky.

Verím, že spoločnými silami  sa nám podarí zlepšiť proces zúčtovania lekárenskej starostlivosti tak, aby bol pre obe strany bezproblémový a aby sa stal prirodzenou súčasťou  našich životov.

PharmDr. Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky