Dôvera zostáva na trhu, spájanie s inou poisťovňou neplánuje

Vážení poistenci,

Publikované: 17. 07. 2012

ďakujem vám za návštevu našej webovej stránky. Tento priestor by som rád venoval krátkemu vyhláseniu na aktuálnu tému „vznik jednej zdravotnej poisťovne“. Konám tak, pretože vnímam závažnosť situácie a rozumiem, že sa cítite touto témou znepokojení. Mrzia ma nezodpovedné vyhlásenia politikov a chýry nezakladajúce sa na pravde šírené slovenskými médiami. 

V mene manažmentu Dôvery vás uisťujem, že zdravotná poisťovňa Dôvera neplánuje a nemá záujem o spojenie so žiadnou inou zdravotnou poisťovňou. Naopak, pokračujeme v realizácii rozvojových plánov zameraných na vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Máme uzavreté zmluvy s 11 834 poskytovateľmi, spolupracujeme so 190 000 platiteľmi poistného a staráme sa o 1 440 000 poistencov. Hospodárime zodpovedne, za prvých 5 mesiacov tohto roku sme dosiahli hospodársky výsledok  3,9 mil. €, čo predstavuje 0,4% z plánovaného ročného obratu.

Od 1. apríla sme zvýšili platby poskytovateľom o 23,4 mil. € nad rámec rozpustenia štátnej rezervy. 

Poznáme choroby slovenského zdravotníctva, vďaka dlhoročným skúsenostiam rozumieme vašim očakávaniam v oblasti zdravotnej starostlivosti. Aj preto budeme pre vás naďalej vytvárať služby s pridanou hodnotou ako napríklad integrovaná zdravotná starostlivosť (Plán Medipartner), manažment pobytu pacienta v nemocnici (Hospicom), či elektronické zdravotníctvo (komunikácia prostredníctvom Elektronickej pobočky). Napĺňame tak našu ambíciu byť najinovatívnejšou a najústretovejšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. 

Teší nás, že dokážete rozpoznať výhody konkurencie v poskytovaní zdravotného poistenia. Aj vďaka vašej dôvere náš poistný kmeň rastie.  

Martin Kultan
Generálny riaditeľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.