Lekár

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila už v roku 2013 službu Bezpečné lieky, ktorá pomáha odhaľovať liekové interakcie a duplicity. Na základe požiadavky samotných lekárov sme ju sprístupnili od októbra 2014 priamo v ambulantnom softvéri a online, teda s okamžitým prenosom dát. A nielen o liekoch. Služba sa volá Bezpečné lieky online.

Aktualizované: 30. 07. 2018

Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby a zamedziť neželaným liekovým interakciám aj duplicitne predpísaným liekom. Lekári majú aktuálny prehľad o užívaných liekoch svojich pacientov priamo v počítači a v reálnom čase. Potvrdilo sa, že po uvedení služby Bezpečné lieky online poklesol počet neželaných liekový interakcií. Služba je dostupná pre všeobecných lekárov i špecialistov. A za jej používanie lekárov finančne odmeňujeme.

Služba sa stala predlohou pre obdobné služby ostatných dvoch zdravotných poisťovní a od 1. januára 2018 je súčasťou národného systému ezdravie, konkrétne Modulu erecept, a to v časti elektronického predpisu a výdaja liekov, dietetík alebo pomôcok. Naďalej však funguje aj samostatne a ambulanciám prináša extra funkcionality, ktoré štátny systém zatiaľ neobsahuje.

Nad rámec Modulu erecept služba aj naďalej ponúka tieto možnosti:

  • zobrazenie liekovej a elektronickej zdravotnej karty
  • overenie poskytovateľov, lekárov a ich úväzkov (ak túto funkcionalitu implementoval váš dodávateľ softvéru)
  • testovanie a zasielanie zúčtovacích dávok (ak ak túto funkcionalitu implementoval váš dodávateľ softvéru)
  • elektronický manažment návrhov na zdravotnú starostlivosť schvaľovanú v zdravotnej poisťovni
  • promptné riešenie problému dlžníkov prostredníctvom dobrovoľnej úhrady dlhu v mene a na účet Dôvery.
  • vyššie platby v podobe zvýšenej ceny bodu, resp. zvýšenej dodatkovej kapitácie. V roku 2017 sme všeobecným lekárom a gynekológom vyplatili v priemere navyše 1400 eur a špecialistom v priemere 1500 eur.

Rok 2018 a spustenie Modulu erecept prinášajú viacero noviniek:

Pacientovi nie je nutné tlačiť papierový recept, na výdaj v lekárni mu bude stačiť elektronický preskripčný záznam, ktorý sa zobrazí lekárnikovi v softvéri po načítaní rodného čísla alebo čiarového kódu z mobilnej aplikácie Dôvera.

Každý dodávateľ softvéru môže od 1.1.2018 spoplatniť elektronické služby štátu alebo Dôvery vrátane BL online. 

Ak nie ste náš zmluvný poskytovateľ, na dovera.sk/ep  nájdete formulár pre nezmluvných poskytovateľov. Ten vyplňte, potvrďte svoj email a počkajte na zaslanie zmluvy o elektronickej komunikácii. Keď nám ju vrátite podpísanú, aktivujeme vám meno a heslo. To zadáte jednorazovo do svojho systému. Všetko potrebné vie nezmluvný poskytovateľ vybaviť aj v našej pobočke.


Dodávatelia ambulantného softvéru s dostupnou službou Bezpečné lieky online
ARIS, Zvolen
Bytex Slovensko, s.r.o., Košice
Capitol Development s.r.o, Praha
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava
DATASOFT s.r.o., Bardejov
Garsius, s.r.o., Bratislava
LCS ELECTRONICS, spol. s.r.o., Košice
MUDr. Soňa Alexyová Medivox, Veľký Krtíš
MediCom Software, s.r.o., Púchov
MyHealth s.r.o., Bratislava
PEHAcom s.r.o., Stropkov
MEDIXON Slovakia, s.r.o., Michalovce
PROFILAND, s.r.o., Bratislava
PROSOFT spol. s r. o., Košice
Počítače a programovanie, s.r.o., Žilina
Sharex - SHAREX-IN, spol. s.r.o., Košice
STRUIX s.r.o., Banská Bystrica
SOFTPROGRES s.r.o., Piešťany
VYPTECH s.r.o., Bardejov