• podpísaný dodatok k platnej zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - dodatok vám pošleme na vyžiadanie (okrem zubných lekárov)
  • aktivovaná Elektronická pobočka a platné prístupové meno a heslo
  • podpísaná zmluva o elektronickej komunikácii (verzia 4.0)
  • softvér od spolupracujúcich dodávateľov ambulantného softvéru
  • prístup na internet priamo v ambulancii