Ilustračný obrázok

Lekár

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila už v roku 2013 službu Bezpečné lieky, ktorá pomáha odhaľovať liekové interakcie a duplicity. Na základe požiadavky samotných lekárov sme ju  sprístupnili od októbra 2014 priamo v ambulantnom softvéri a online, teda s okamžitým prenosom dát. A nielen o liekoch. Služba sa volá Bezpečné lieky online.

Aktualizované: 15. 06. 2015

Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby a zamedziť neželaným liekovým interakciám aj duplicitne predpísaným liekom. Lekári majú aktuálny prehľad o užívaných liekoch svojich pacientov priamo v počítači a v reálnom čase. Služba je dostupná pre všeobecných lekárov i špecialistov (pre zubných lekárov v obmedzenej verzii).

Služba Bezpečné lieky online zostáva aj počas celého roka 2017 naďalej dostupná zadarmo v ambulantnom softvéri od týchto spoločností:

Dodávatelia softvéru s dostupnou službou Bezpečné lieky online Dostupná zadarmo
Capitol Development s.r.o., Praha
ComputerGroup Medical Slovensko s.r.o., Bratislava
DATASOFT s.r.o., Bardejov

MediCom Software, s.r.o., Púchov
PEHAcom s.r.o., Stropkov

MEDIXON Slovakia, s.r.o., Michalovce

PROSOFT spol. s r. o., Košice
Počítače a programovanie, s.r.o., Žilina  x
Sharex - SHAREX-IN, spol. s.r.o., Košice

SOFTPROGRES s.r.o., Piešťany
VYPTECH s.r.o. Bardejov

Prečo nie je služba Bezpečné lieky online zadarmo v softvéroch všetkých spoločností?

Prípadné poplatky za dostupnosť služby sú príjmami softvérových spoločností. Dôvera poskytuje službu zadarmo a snaží sa so softvérovými spoločnosťami dohodnúť také podmienky spolupráce, aby nemuseli od lekárov žiadať žiadne poplatky za využívanie služby Bezpečné lieky online.