Ilustračný obrázok

Lekárnik

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila už v roku 2013 službu Bezpečné lieky, ktorá pomáha odhaľovať liekové interakcie a duplicity. Na základe požiadavky samotných lekárov sme ju sprístupnili od októbra 2014 priamo v softvéri lekárov aj lekárnikov a online, teda s okamžitým prenosom dát. A nielen o liekoch. Služba sa volá Bezpečné lieky online.

Aktualizované: 09. 06. 2015

Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a kvalitu liečby pacientov a zamedziť neželaným liekovým interakciám a duplicitne predpísaným liekom. Lekárnici s ňou získajú online overenie pacientov v aktuálnych a garantovaných registroch Dôvery a odpadne im povinnosť manuálne nahrávať recepty - údaje z nich sa natiahnu do počítača okamžite po načítaní jednoduchého čiarového kódu na lekárskom predpise.

Služba Bezpečné lieky online zostáva aj počas celého roka 2017 naďalej dostupná zadarmo v lekárenskom softvéri od týchto spoločností:

Dodávatelia softvéru s dostupnou službou Bezpečné lieky online
Dostupná zadarmo
BI4U, s.r.o., Bratislava
LGR electronics s.r.o., Prievidza
NRSYS, s.r.o., Nitra
PharmaServis, s. r. o., Nové Zámky
Počítače a programovanie, s.r.o., Žilina x
Počítačové služby spol. s r.o., Zvolen

Prečo nie je služba Bezpečné lieky online zadarmo v softvéroch všetkých spoločností?

Prípadné poplatky za dostupnosť služby sú príjmami softvérových spoločností. Dôvera poskytuje službu zadarmo a snaží sa so softvérovými spoločnosťami dohodnúť také podmienky spolupráce, aby nemuseli od lekárnikov žiadať žiadne poplatky za využívanie služby Bezpečné lieky online.