V rámci programu preto spolupracujeme s vybranými lekármi a prinášame im nástroje, aby naozaj dokázali svojich pacientov kvalitne a efektívne liečiť. Druhý dôležitý aspekt programu DôveraPomáha je dôraz na aktívnu rolu pacienta v procese liečby a starostlivosti o svoje zdravie. Program vyvíja nástroje na to, aby podporil zodpovednosť pacientov za svoje zdravie, pretože zapojenie pacienta, predovšetkým v ére chronických chorôb, je kľúčový predpoklad úspechu liečby.

Vedeli ste, že skúsenosti z iných krajín dokazujú že praktickí lekári dokážu kontrolovať až 40 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť svojich kapitovaných poistencov?

Pre lekára program DôveraPomáha prináša vyššiu odmenu za koordináciu, kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Základným stavebným kameňom je sieť partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zapojení partnerskí lekári v rámci tejto siete koordinujú zdravotnú starostlivosť svojich pacientov tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste.