Program DôveraPomáha spája lekárov a zdravotnú poisťovňu s cieľom zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a priniesť inovácie do vzájomnej spolupráce napr. pomocou nových platobných mechanizmov, kritérií kvality, ako aj skríningových programov, ktoré pomáhajú skoršie odhaľovať chronicky chorých pacientov. Program vytvára platformu pre úzku komunikáciu medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Vedeli ste, že skúsenosti z iných krajín dokazujú že praktickí lekári dokážu kontrolovať až 40 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť svojich kapitovaných poistencov?

Pre lekára program DôveraPomáha prináša vyššiu odmenu za koordináciu, kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Základným stavebným kameňom je sieť partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zapojení partnerskí lekári v rámci tejto siete koordinujú zdravotnú starostlivosť svojich pacientov tak, aby pacient dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť v správny čas na správnom mieste.