História zmien

Zoznamy kategorizovaných materiálov Publikované 31. 12. 2015

Prehľadný zoznam kategorizovaných materiálov podľa obdobia

Čo treba splniť, ak chcete zmluvu Publikované 30. 06. 2017

Zmluvy s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými poskytovateľmi podpisujeme tak, aby mali naši poistenci dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť v každom regióne Slovenska. Riadime sa pri tom zákonmi a kritériami na uzatvorenie zmlúv.

DôveraPomáha Publikované 28. 06. 2017

Pre lekára projekt DôveraPomáha prináša vyššiu odmenu za koordináciu, kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Projekt DôveraPomáha je projektom integrovanej zdravotnej starostlivosti, ide teda o spôsob organizovania a financovania zdravotných služieb s dôrazom na nákladovú efektívnosť a koordináciu starostlivosti.

Od čoho závisí výška platby Publikované 12. 06. 2017

Chceme motivovať lekárov, aby sa o našich poistencov starali čo najlepšie. Preto lepších lekárov odmeňujeme výhodnejšie. Každý odbor má svoje špecifické pravidlá odmeňovania.

Čo všetko hodnotíme Publikované 15. 01. 2012

Pravidelne vyhodnocujeme úroveň starostlivosti, ktorú poskytujete našim poistencom. Čím lepšie výsledky, tým výhodnejšie cenové podmienky.

Všetky tlačivá pre poskytovateľov Publikované 20. 01. 2012

Tlačivá pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú rozdelené na všeobecné, žiadosti o poskytnutie zdravotnej starostlivosti a nakoniec žiadosti o lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

DRG úhradový mechanizmus Publikované 21. 12. 2016

Slovensko je poslednou krajinou OECD, kde je zavádzaný klasifikačný systém DRG (diagnostic related groups). Zjednodušene ide o systém, ktorý zaraďuje jednotlivé hospitalizácie pacientov do konkrétnej DRG skupiny, podľa klinickej a nákladovej podobnosti.

Aktuálna verzia hospiCOMu Publikované 19. 01. 2012

Aktuálne sú k dispozícii dátové rozhranie hospiCOM vo verzii 2.49.0 a príslušná verzia programu hospiCOM. 

hospiCOM a hlásenie výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti Publikované 28. 04. 2016

Ako zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti nás prostredníctvom hospiCOMu rýchlo a jednoducho informujete o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti našich poistencov.

Vyšetrenie onkomarkerov Publikované 04. 06. 2015

Objednávate pre svojich pacientov vyšetrenia onkomarkerov? Ak áno, stiahnite si tento súbor s informáciami, u ktorých odborností akceptujeme ich indikovanie s odporúčanou väzbou na diagnózu.

Zoznam osobitne hradených výkonov Publikované 29. 04. 2015

V tomto dokumente nájdete kompletný a aktuálny zoznam osobitne hradených výkonov.

Dispenzarizácia pacienta Publikované 10. 01. 2012

Poistencov zaraďujeme na dispenzarizáciu na základe návrhu nášho zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň vedieme zoznam takýchto poistencov.

Zmluvy na webe Publikované 24. 01. 2012

Od 1. novembra 2011 platí zákon, podľa ktorého zdravotné poisťovne zverejňujú na webe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pravidlá vykazovania a uhrádzania stomatologických výkonov Publikované 26. 04. 2013

Zverejňujeme príručku pravidiel vykazovania a uhrádzania stomatologických výkonov.

Nové pravidlá revíznej činnosti Publikované 05. 08. 2014

Od augusta 2014 nájdete všetky dôležité informácie z protokolov sporných dokladov na jednom mieste. Vo svojej  Elektronickej pobočke v novej sekcii Pravidlá revíznej činnosti.

Rýchly spôsob, ako overiť pacienta Publikované 18. 01. 2012

Stačí zadať rodné číslo vášho pacienta a ihneď viete, či nie je dlžník. 

Formulár na podanie návrhu na schválenie liečby dlžníkom Publikované 15. 05. 2012
Ak máte v ambulancii akútneho pacienta, ktorý je v zozname dlžníkov, požiadajte nás o schválenie neodkladnej liečby cez formulár nižšie. Formulár je určený  aj pre nezmluvné zdravotnícke zariadenie.
Pravidlá vykazovania agregovaných výkonov Publikované 03. 09. 2012

Stiahnite si Zoznam agregovaných výkonov pre vykazovanie agregovaných výkonov v lekárskej genetike.

Číselník chýb pre spätné dávky Publikované 19. 12. 2012

Tu nájdete číselník chýb zdravotnej poisťovne pre zasielanie spätnej dávky.

Späť