História zmien

DRG úhradový mechanizmus Publikované 21. 12. 2016

Slovensko je poslednou krajinou OECD, kde je zavádzaný klasifikačný systém DRG (diagnostic related groups). Zjednodušene ide o systém, ktorý zaraďuje jednotlivé hospitalizácie pacientov do konkrétnej DRG skupiny, podľa klinickej a nákladovej podobnosti.

Zoznamy kategorizovaných materiálov Publikované 31. 12. 2015

Prehľadný zoznam kategorizovaných materiálov podľa obdobia

Aktuálna verzia hospiCOMu Publikované 19. 01. 2012

Aktuálne sú k dispozícii dátové rozhranie hospiCOM vo verzii 2.49.0 a príslušná verzia programu hospiCOM. 

hospiCOM a hlásenie výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti Publikované 28. 04. 2016

Ako zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti nás prostredníctvom hospiCOMu rýchlo a jednoducho informujete o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti našich poistencov.

Vyšetrenie onkomarkerov Publikované 04. 06. 2015

Objednávate pre svojich pacientov vyšetrenia onkomarkerov? Ak áno, stiahnite si tento súbor s informáciami, u ktorých odborností akceptujeme ich indikovanie s odporúčanou väzbou na diagnózu.

Zoznam osobitne hradených výkonov Publikované 29. 04. 2015

V tomto dokumente nájdete kompletný a aktuálny zoznam osobitne hradených výkonov.

Všetky tlačivá pre poskytovateľov Publikované 20. 01. 2012

Tlačivá pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú rozdelené na všeobecné, žiadosti o poskytnutie zdravotnej starostlivosti a nakoniec žiadosti o lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Dispenzarizácia pacienta Publikované 10. 01. 2012

Poistencov zaraďujeme na dispenzarizáciu na základe návrhu nášho zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň vedieme zoznam takýchto poistencov.

Zmluvy na webe Publikované 24. 01. 2012

Od 1. novembra 2011 platí zákon, podľa ktorého zdravotné poisťovne zverejňujú na webe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pravidlá vykazovania a uhrádzania stomatologických výkonov Publikované 26. 04. 2013

Zverejňujeme príručku pravidiel vykazovania a uhrádzania stomatologických výkonov.

Nové pravidlá revíznej činnosti Publikované 05. 08. 2014

Od augusta 2014 nájdete všetky dôležité informácie z protokolov sporných dokladov na jednom mieste. Vo svojej  Elektronickej pobočke v novej sekcii Pravidlá revíznej činnosti.

Rýchly spôsob, ako overiť pacienta Publikované 18. 01. 2012

Stačí zadať rodné číslo vášho pacienta a ihneď viete, či nie je dlžník. 

Formulár na podanie návrhu na schválenie liečby dlžníkom Publikované 15. 05. 2012
Ak máte v ambulancii akútneho pacienta, ktorý je v zozname dlžníkov, požiadajte nás o schválenie neodkladnej liečby cez formulár nižšie. Formulár je určený  aj pre nezmluvné zdravotnícke zariadenie.
Čo všetko hodnotíme Publikované 15. 01. 2012

Pravidelne vyhodnocujeme úroveň starostlivosti, ktorú poskytujete našim poistencom. Čím lepšie výsledky, tým výhodnejšie cenové podmienky.

Pravidlá vykazovania agregovaných výkonov Publikované 03. 09. 2012

Stiahnite si Zoznam agregovaných výkonov pre vykazovanie agregovaných výkonov v lekárskej genetike.

Číselník chýb pre spätné dávky Publikované 19. 12. 2012

Tu nájdete číselník chýb zdravotnej poisťovne pre zasielanie spätnej dávky.

Inštruktážne videá Publikované 17. 05. 2012

Radšej pozeráte ako čítate? Pripravili sme inštruktážne videá, ako v Elektronickej pobočke overoviť a odoslať zúčtovacie dávky alebo ako potvrdzovať faktúry, dobropisy a ťarchopisy.

Od čoho závisí výška platby Publikované 13. 01. 2012

Chceme motivovať lekárov, aby sa o našich poistencov starali čo najlepšie. Preto lepších lekárov odmeňujeme výhodnejšie. Každý odbor má svoje špecifické pravidlá odmeňovania.

Ako zašlete dávku Publikované 21. 02. 2012

Odporúčanie pre zmluvných poskytovateľov: Dávky nám zašlite do 10 dní od konca mesiaca a elektronicky.

Späť