HospiCOM a hlásenie hospitalizácií

HospiCOM umožňuje online sledovanie hospitalizácií a plynulé manažovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Poistencom zaručuje, že ich nikto nepredbehne, nemocniciam to, že im všetky nahlásené a odsúhlasené hospitalizácie preplatíme.

Publikované: 05. 03. 2012

Online všetci poistenci

Ak ste naša zmluvná nemocnica alebo iné zariadenie, ktorému to vyplýva zo zmluvy a zákonov, prostredníctvom hospiCOMu nás rýchlo a jednoducho informujete o hospitalizáciách všetkých našich poistencov. Vrátane údajov o ich preklade na iné oddelenie, do iného zdravotníckeho zariadenia aj o ukončení hospitalizácie.

Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa v systéme hospiCOM nahlási a eviduje. Plánovanú zdravotnú starostlivosť po nahlásení priebežne odsúhlasujeme, zabezpečujeme jej plynulé poskytnutie a dohliadame na transparentné dodržiavanie poradia pacientov v každom zdravotníckom zariadení.

Užívateľskú príručku na používanie hospiCOMu si môžete stiahnuť tu.

Ako hospiCOM funguje

Nahlasovanie a zabezpečovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti prebieha nasledovne:

  1. Lekár v nemocnici rozhodne o potrebe hospitalizácie pacienta.
  2. Pacienta čo najskôr (maximálne do 24 hodín) nahlási do programu hospiCOM.

Ak pacient potrebuje akútnu pomoc, je bezodkladne hospitalizovaný. Ak ide o plánovanú starostlivosť, nemocnica pacienta zaeviduje do hospiCOMu a jeho poradie určí tzv. ticket. Na dodržanie poradia plánovaných pacientov dohliadame. Odsúhlasených pacientov môže nemocnica hospitalizovať. Presný termín si dohodne s pacientom.

Aktuálna verzia hospiCOMu

Aktuálnu aj predchádzajúcu verziu hospiCOMu si môžete stiahnuť na tejto stránke

Inštalácia hospiCOMu

  1. Prečítajte si požiadavky na hardvér a softvér.
  2. Ak v počítači nemáte, nainštalujte si Microsoft .NET Framework 3.5 a zároveň Service pack 1 na Microsoft .NET Framework 3.5.
  3. Ak v počítači nemáte, nainštalujte si Microsoft Data Access Components.
  4. Po inštalácii týchto podporných programov odporúčame reštartovať váš počítač.
  5. Ak ste ešte vo vašom počítači nemali program hospiCOM, spustite priamo inštaláciu aktuálnej verzie.

Bezpečnosť prenosu dát pri využívaní hospiCOMu zaručuje certifikát od firmy VeriSign. Detailné informácie aj presný postup jeho inštalácie nájdete na tejto stránke.

Iná možnosť, ako nám zasielať informácie o plánovanej zdravotnej starostlivosti, je bezplatná služba Elektronická pobočka.

Súvisiace články

Elektronická pobočka pre poskytovateľa
hospiCOM a hlásenie hospitalizácií
Inštalácia hospiCOMu