Predchádzajúci súhlas na nadštandardné očkovania

 Aj v sezóne 2017/2018/ uhrádzame našim klientom nadštandardné očkovania.

Aktualizované: 21. 09. 2017
  • Predchádzajúci súhlas na očkovanie proti chrípke nájdete tu.
  • Predchádzajúci súhlas na očkovanie proti pneumokokom nájdete tu.