Máme zdravie v pláne

Plán MEDIPARTNER®, spájajúci lekárov, pacientov a nemocnice do fungujúceho reťazca, má prispieť ku kvalitnejšej a efektívnejšej zdravotnej starostlivosti. Podobný projekt sa už realizoval v Českej republike, na Slovensku sme ho vybudovali so spoločnosťou Klient Pro SK.

Aktualizované: 11. 09. 2013

Ako to funguje

V Pláne hrá kľúčovú úlohu všeobecný lekár. Pôsobí ako koordinátor zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov. Na zefektívnenie a skvalitnenie jeho práce slúži zabezpečený webový portál. Prostredníctvom neho má lekár prístup k informáciám a analýzam o väčšine čerpanej zdravotnej starostlivosti svojich pacientov.

Prečo sa zapojiť

Klientom Plánu MEDIPARTNER® sa môže stať každý poistenec Dôvery, ktorého všeobecný alebo detský lekár je zapojený do Plánu. Ak ste všeobecný lekár alebo pediater z regiónu Košíc, Komárna alebo Levíc,  pridajte sa aj vy. Stačí, ak:

  • chcete neustále zlepšovať starostlivosť o zdravie svojich pacientov
  • chcete byť za to primerane odmenený
  • máte pripojenie na internet
  • ste zmluvný poskytovateľ Dôvery a máte aspoň 250 kapitovaných poistencov Dôvery

Pýtali sme sa lekárov, ktorí do Plánu MEDIPARTNER® vstúpili, na ich dôvody:

  • pozitívne skúsenosti s podobným projektom v zahraničí,
  • vízia zlepšenia zdravotného stavu pacientov,
  • schopnosť účinne zvyšovať efektivitu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Potvrdzujú to aj riaditelia spolupracujúcich nemocníc. ,,Neustále pracujeme na poskytovaní lepšieho komfortu pacientom a zvyšovaní efektivity našich služieb. Veľmi nás preto oslovila myšlienka stať sa súčasťou integrovaného systému poskytovateľov a zdravotnej poisťovne. Projekt si bude vyžadovať postupné zmeny v spôsobe, ako v súčasnosti organizujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ zdôrazňuje Juraj Vančík z Nemocnice Košice-Šaca.

Podobne rozpráva aj košický všeobecný lekár pre dospelých Marin Rusenov.  „Tento projekt je prvý, ktorý sa snaží situáciu v slovenskom zdravotníctve zmeniť za účasti všetkých zainteresovaných strán,“ vysvetľuje, prečo sa do Plánu zapojil. „Ak pacient uvidí možnosť získať konkrétne výhody z dodržiavania pravidiel Plánu, bude sa správať viac ekonomicky. Verím, že aj on pochopí, že je súčasťou systému starostlivosti o vlastné  zdravie. Ja zas budem spokojný hlavne vtedy, keď budem mať k dispozícii informácie o čerpaní zdravotnej starostlivosti mojich pacientov v odborných ambulanciách. Budem tak môcť zabrániť nekoordinovaným a duplicitným vyšetreniam.“

Ak vás projekt zaujal, čítajte na tejto webovej stránke alebo tu. K dispozícii sú vám aj kontakty klientpro@klientpro.sk a 0948 334 340.

Pribudol ďalší región

V Pláne MEDIPARTNER® je už zapojených 55 všeobecných lekárov s kmeňom 40-tisíc poistencov Dôvery aj Nemocnica Šaca a Železničná nemocnica. Projekt sme rozšírili do nitrianskeho regiónu. Pribudli poskytovatelia z Levíc a Komárna. Tu sa zapojilo 35 lekárov a dve nemocnice.