Služba prináša:

1. Prehľad o pacientoch

 • počet ošetrení a kontaktov, index rizika, najčastejšie diagnózy,
 • prehľad o pacientoch s najnákladnejšou liečbou,
 • informácie o hospitalizovaných pacientoch,
 • prehľad o hypertonikoch a o pacientoch s diabetom a o starostlivosti o týchto pacientov,
 • nastavená farmakoterapia chronických pacientov a možné kontraindikácie,
 • informácie o dispenzarizovaných pacientoch pre poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti,
 • prehľad o pacientoch, ktorí užívajú nadmerné množstvo liekov, informácie o nevybraných liekoch a zamenených v lekárni.

2. Kontrolu aktuálneho stavu plnenia hodnotiacich parametrov

 • predbežné výsledky plnenia parametrov, ktoré ešte môžete do konca hodnoteného obdobia zmeniť,
 • finančné vyjadrenie plnenia parametrov, teda výšku úhrady navyše za ich plnenie
 • význam parametrov, ktoré hodnotíme z pohľadu kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti,
 • transparentné zobrazenie výpočtu parametrov.

Údaje aktualizujeme každý mesiac

Do aplikácie sa dostanete cez webovú stránku https://lekarom.dovera.sk/ alebo zo svojej Elektronickej pobočky poskytovateľa kliknutím na tlačidlo DôveraLekárom. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako pre Elektronickú pobočku poskytovateľa.

Návrhy na vylepšenie služby nám môžete poslať priamo z webovej aplikácie kliknutím na tlačidlo Váš názor. Alebo odošlite kontaktný formulár priamo z webovej aplikácie.