Služba prináša:

 1. Prehľad o vašich pacientoch - počet ošetrení a kontaktov, index rizika, najčastejšie diagnózy; ktorí pacienti majú najnákladnejšiu liečbu
  • Informácie hospitalizovaných pacientoch
  • Prehľad o hypertonikoch, pacientoch s diabetom a starostlivosť o nich
  • Nastavená farmakoterapia chronických pacientov a možné kontraindikácie
  • Informácie o dispenzarizovaných pacientoch pre ŠAS
  • Prehľad o pacientoch, ktorí užívajú nadmerné množstvo liekov, informácie o nevybraných liekoch a zamenených v lekárni
 2. Kontrolu nad aktuálnym stavom plnenia vašich hodnotiacich parametrov
  • Predbežné výsledky plnenia parametrov, ktoréviete ešte do konca hodnoteného obdobia zmeniť.
  • Finančné vyjadrenie plnenia parametrov, teda výšku úhrady navyše za ich plnenie
  • Zmysel parametrov ktoré hodnotíme, z pohľadu kvality a efektívnosti ZS
  • Transparentné zobrazenie výpočtu parametrov

Údaje aktualizujeme každý mesiac

Do aplikácie sa dostanete cez web na https://lekarom.dovera.sk/alebo zo svojej elektronickej pobočky poskytovateľa, cez tlačidlo DôveraLekárom. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako pre elektronickú pobočku poskytovateľa.

Návrhy na vylepšenie služby nám môžete poslať priamo z webovej aplikácie, cez tlačidlo „Váš názor" alebo odošlite Kontaktný formulár priamo z webovej aplikácie.