Hodnotenia a platby

Aby sme vás, lekárov, nemocnice aj ostatné zdravotnícke zariadenia, motivovali a spravodlivo odmeňovali, hodnotíme vás a platíme vám podľa merateľných výsledkov.

Pri preventívnych prehliadkach platíme lekárom najviac zo všetkých troch zdravotných poisťovní, za posledné tri roky sme platbu navýšili o viac než 4 eurá, čo predstavuje 32%.

Lekári – špecialisti môžu pracovať a fakturovať bez limitov, podmienkou je plnenie štyroch kritérií. Takýto výhodný systém nemá žiadna zdravotná poisťovňa na Slovensku.

Aj v tomto roku pracuje väčšina zubných lekárov bez limitov.

Hospitalizácie v nemocniciach nelimitujeme, preplácame všetky vykonané a navzájom odsúhlasené hospitalizácie. S každým oddelením máme dohodnutú inú výšku platby. Zohľadňuje úroveň oddelenia, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, efektívnosť a účelnosť liečby a iné faktory.

V tomto roku už máme s vybranými nemocnicami podpísaný DRG kontrakt.

Ako motivujeme

K bežným platbám za starostlivosť o našich poistencov si viete zarobiť aj niečo naviac. Stačí, ak využívate službu Bezpečné lieky online. Okrem medicínskeho má pre  lekárov aj finančnú výhodu. V roku 2016 sme užívateľom služby vyplatili dokopy 4,2 mil. eur v rámci zvýhodnenej dodatkovej kapitácie.

Viac o službe Bezpečné lieky online pre lekárov sa dočítate tu.

Zmluvy a podmienky
Pridané 06. 12. 2019
Podľa čoho a ako hodnotíme
Pridané 06. 12. 2019
DRG úhradový mechanizmus
Pridané 06. 12. 2019
DôveraPomáha
Pridané 28. 06. 2017