Hodnotenia a platby

Aby sme vás, lekárov, nemocnice aj ostatné zdravotnícke zariadenia, motivovali a spravodlivo odmeňovali, hodnotíme vás a platíme vám podľa merateľných výsledkov.

Pri preventívnych prehliadkach platíme lekárom najviac zo všetkých troch zdravotných poisťovní, za posledné tri roky sme platbu navýšili o viac než 4 eurá, čo predstavuje 32%.

Lekári – špecialisti môžu pracovať a fakturovať bez limitov, podmienkou je plnenie štyroch kritérií. Takýto výhodný systém nemá žiadna zdravotná poisťovňa na Slovensku.

Aj v tomto roku pracuje väčšina zubných lekárov bez limitov.

Hospitalizácie v nemocniciach nelimitujeme, preplácame všetky vykonané a navzájom odsúhlasené hospitalizácie. S každým oddelením máme dohodnutú inú výšku platby. Zohľadňuje úroveň oddelenia, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, efektívnosť a účelnosť liečby a iné faktory.

V tomto roku už máme s vybranými nemocnicami podpísaný DRG kontrakt.

Ako motivujeme

K bežným platbám za starostlivosť o našich poistencov si viete zarobiť aj niečo naviac. Stačí, ak využívate službu Bezpečné lieky online. Okrem medicínskeho má pre  lekárov aj finančnú výhodu. V roku 2016 sme užívateľom služby vyplatili dokopy 4,2 mil. eur v rámci zvýhodnenej dodatkovej kapitácie.

Viac o službe Bezpečné lieky online pre lekárov sa dočítate tu.

Zmluvy a podmienky Pridané 06. 12. 2019

Ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a chcete s nami uzavrieť zmluvu? Je to jednoduché, stačí nám poslať žiadosť.

Podľa čoho a ako hodnotíme Pridané 06. 12. 2019

Pravidelne vyhodnocujeme úroveň starostlivosti, ktorú poskytujete našim poistencom. Čím lepšie výsledky, tým výhodnejšie cenové podmienky.

DRG úhradový mechanizmus Pridané 06. 12. 2019

Slovensko je poslednou krajinou OECD, kde je zavádzaný klasifikačný systém DRG (diagnostic related groups). Zjednodušene ide o systém, ktorý zaraďuje jednotlivé hospitalizácie pacientov do konkrétnej DRG skupiny, podľa klinickej a nákladovej podobnosti.

DôveraPomáha Pridané 28. 06. 2017

Pre lekára program DôveraPomáha prináša vyššiu odmenu za koordináciu, kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. DôveraPomáha je programom integrovanej zdravotnej starostlivosti, ide teda o spôsob organizovania a financovania zdravotných služieb s dôrazom na nákladovú efektívnosť a koordináciu starostlivosti.