DRG úhradový mechanizmus

Slovensko je poslednou krajinou OECD, kde je zavádzaný klasifikačný systém DRG (diagnostic related groups). Zjednodušene ide o systém, ktorý zaraďuje jednotlivé hospitalizácie pacientov do konkrétnej DRG skupiny, podľa klinickej a nákladovej podobnosti.

Aktualizované: 21. 12. 2016

Klasifikačný systém DRG je transparentný nástroj na porovnávanie výkonnosti nemocníc a jedným z predpokladov spravodlivého a motivujúceho úhradového mechanizmu. Zároveň sa vďaka nemu dostáva do informačných systémov nemocníc a zdravotných poisťovní oveľa viac údajov v elektronickej podobe.

Od 1. januára 2017 je možné uplatňovať DRG v úhradovom mechanizme Dôvery.

Čo znamená uzatvorenie DRG kontraktu?

  • zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
  • zvyšovanie efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • zlepšovanie kódovania podľa klasifikačného systému

DRG relevantné dokumenty:

Definičná príručka verzia 3.0. platná k 1.1.2017

Katalóg prípadových paušálov verzia 2.0. platný k 1.1.2017