Od čoho závisí výška platby

Chceme motivovať lekárov, aby sa o našich poistencov starali čo najlepšie. Preto lepších lekárov odmeňujeme výhodnejšie. Každý odbor má svoje špecifické pravidlá odmeňovania.

Aktualizované: 09. 03. 2012
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Close filter  

Dodatková kapitácia - extra peniaze

Všeobecný lekár a gynekológ dostávajú od nás platbu každý mesiac za každého nášho poistenca, ktorého majú v evidencii. Výška tejto platby, odborne zvanej kapitácia, závisí od veku pacientov. Najvyššia je u malých detí a starých ľudí, keďže tí potrebujú najintenzívnejšiu starostlivosť.

V kapitácii sú zohľadnené všetky náklady, ktoré s poskytnutím starostlivosti máte. Nad jej rámec uhrádzame niektoré vyšetrenia, predovšetkým prevenciu.

Okrem kapitácie a platieb nad jej rámec máte ako náš zmluvný lekár možnosť získať aj dodatkovú kapitáciu. Celkovo si tak môžete prilepšiť každý mesiac o 7 až 21 %. Výška vyplatenej dodatkovej kapitácie závisí od plnenia týchto kritérií:

 • počet vyšetrených pacientov,
 • počet pacientov odoslaných na hospitalizáciu,
 • zrealizovanú prevenciu,
 • náklady na lieky,
 • predpísané vyšetrenia v zariadeniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

Tieto kritériá vznikli po dohode so zástupcami lekárov. Sú nastavené tak, aby vás motivovali liečiť kvalitne a účelne. Ich plnenie sa vyhodnocuje každý štvrťrok, s vyhodnotením vám nevzniká žiadna byrokratická ani iná záťaž. Výsledky od nás dostávate poštou.

Chcete mať od nás čo najvyššie platby? Sledujte si, ako plníte stanovené kritériá. Ak sa vám darí na 100 %, môžete od nás dostať 7 % až 21 % extra ku kapitácii.

Špecialisti bez limitov

Lekári – špecialisti môžu pracovať a fakturovať bez limitov, podmienkou je plnenie vopred stanovených kritérií. Takýto systém nemá žiadna zdravotná poisťovňa na Slovensku.

Špecialisti sú platení za každé zrealizované vyšetrenie. Niektoré zdravotné poisťovne dávajú špecialistom limity. My takýto postup nepodporujeme. Výnimku predstavujú zubári.

S lekármi máme v zmluvách dohodnutý základný zmluvný rozsah. Všetko, čo urobia nad tento rozsah im zaplatíme. V akej výške, záleží od toho, ako lekári plnia tieto kritériá:

 • náklady na lieky,
 • počet bodov na jedného poistenca,
 • počet odporúčaných a zrealizovaných hospitalizácií,
 • počet vyšetrení na jedného poistenca.

Ak ich plníte na 100 %, zaplatíme vám všetky zrealizované výkony v plnej cene.    

Tieto kritériá vznikli po dohode so zástupcami lekárov. Sú nastavené tak, aby vás motivovali liečiť kvalitne a účelne. Ich plnenie sa vyhodnocuje každý polrok, s vyhodnotením vám nevzniká žiadna byrokratická ani iná záťaž. Výsledky dostávate poštou.

Každé oddelenie má inú cenu

Nemocnice pri lôžkovej zdravotnej starostlivosti nelimitujeme, preplácame im všetky vykonané a navzájom odsúhlasené zákroky. Môžu tak plynulo manažovať akútnych aj plánovaných pacientov.

Nemocnice dostávajú peniaze za každú ukončenú hospitalizáciu. S každým oddelením každej nemocnice dohadujeme inú výšku platby. Zohľadňujeme, akú úroveň oddelenie dosahuje v porovnaní s inými v danej špecializácii, aké náročné diagnózy lieči, aká je spokojnosť pacientov, ako efektívne a účelne lieči. Čím lepšie výsledky v týchto parametroch, tým lepšia cena.

Môže sa stať, že počas hospitalizácie pacient potrebuje drahé lieky alebo zdravotnícke pomôcky. Vtedy ide o mimoriadne finančne náročnú liečbu, ktorú nemocnici platíme nad rámec paušálu. Podmienkou je súhlas našich revíznych lekárov a dodržanie postupu podľa zmluvy.

Ostatní poskytovatelia

Ostatné typy poskytovateľov odmeňujeme najčastejšie podľa počtu výkonov (dialýzy),  pacientov (kúpele), kilometrov (dopravná služba), vopred dohodnutého rozsahu zdravotnej starostlivosti (stomatológovia, SVaLZ, stacionáre, jednodňová ambulantná starostlivosť) alebo dostávajú mesačný paušál (záchranky).

Najčastejšie sa pýtate

Ako rýchlo mi zaplatíte za poskytnutú zdravotnú starostlivosť?

 Splatnosť je 30 dní od doručenia dávok a faktúry. Tento čas sa môže úmerne predĺžiť, ak.

 • nám zašlete faktúru s formálnymi nedostatkami a opravenú faktúru nestihnete zaslať aspoň 10 dní pred pôvodným termínom splatnosti,
 • výsledkom zúčtovania je iná suma ako vo vašej faktúre. V takomto prípade je lehota splatnosti 10 dní od doručenia opravného účtovného dokladu alebo faktúry, ktorú sme vystavili vo vašom mene.
 • sme vám dodané zúčtovacie doklady vrátili pre neúplnosť alebo nesprávnosť vykázaných výkonov.
Čítať celú odpoveď
Vo faktúre mám neuznané výkony a nesúhlasím s tým.

V prípade, ak vám neboli uznané všetky výkony, ktoré ste nám vykázali, a vy s tým nesúhlasíte, je potrebné podať do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia protokolu sporných dokladov reklamáciu. Urobiť tak môžete písomne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Reklamácia voči neuznaným výkonom je upravená vo všeobecných zmluvných podmienkach v bode 5.12. V súlade s nimi nie je možné podať reklamáciu telefonicky. 

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Kedy vám zaplatíme
Čo všetko hodnotíme