hospiCOM

Ak ste naša zmluvná nemocnica alebo iné zariadenie, ktorému to vyplýva zo zmluvy a zákonov, hlásite nám každého nášho poistenca  - akútneho aj čakajúceho na plánovanú hospitalizáciu. Môžete tak robiť vďaka bezplatnej službe Elektronická pobočka alebo po inštalácii programu hospiCOM

INFO: Aktuálnu verziu hospiCOMu nájdete na tejto stránke.

Postup pri nahlasovaní hospitalizácií:

  1. Lekár v nemocnici rozhodne o potrebe hospitalizácie pacienta.
  2. Určí, či ide o akútnu alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť.
  3. Pacienta čo najskôr (maximálne do 24 hodín) nahlási do programu hospiCOM.
  4. Akútneho pacienta nemocnica bezodkladne hospitalizuje.
  5. Neakútneho pacienta nemocnica zaeviduje do zoznamu v programe hospiCOM.
  6. Jeho poradie určí tzv. ticket.
  7. Na dodržanie poradia plánovaných pacientov dohliadame. Priebežne pacientov odsúhlasujeme a manažujeme plánované hospitalizácie. Po odsúhlasení nemocnica kontaktuje pacienta a dohodne s ním termín prijatia na hospitalizáciu.
hospiCOM a hlásenie výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti hospiCOM a hlásenie výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pridané 28. 04. 2016

Ako zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti nás prostredníctvom hospiCOMu rýchlo a jednoducho informujete o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti našich poistencov.

hospiCOM a hlásenie hospitalizácií a výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti hospiCOM a hlásenie hospitalizácií a výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti Pridané 20. 02. 2012

HospiCOM je náš unikátny systém na online sledovanie hospitalizácií a výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti a plynulé manažovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Vďaka nemu nás rýchlo a jednoducho informujete o všetkých hospitalizáciách.

Inštalácia hospiCOMu Inštalácia hospiCOMu Pridané 19. 01. 2012

Pred inštaláciou programu hospiCOM si pozorne prečítajte požiadavky na hardvér a softvér. Následne si nainštalujte program aj certifikát. Zasielanie dávok bez nainštalovaného certifikátu nebude možné.

Aktuálna verzia hospiCOMu Pridané 19. 01. 2012

Aktuálne sú k dispozícii dátové rozhranie hospiCOM vo verzii 2.50 a príslušná verzia programu hospiCOM.