skd239297sdc.jpg Plánovanú zdravotnú starostlivosť po nahlásení priebežne odsúhlasujeme, zabezpečujeme jej plynulé poskytnutie a dohliadame na transparentné dodržiavanie poradia pacientov v každom zdravotníckom zariadení.

Užívateľskú príručku pre nahlasovanie výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti a používanie hospiCOMu a si môžete stiahnuť na tomto mieste.

Ako hospiCOM funguje

Nahlasovanie a zabezpečovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti prebieha nasledovne:

 1. Lekár rozhodne o potrebe realizácie výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti pacienta.
 2. Pacienta čo najskôr (maximálne do 24 hodín) nahlási do programu hospiCOM.

V prípade plánovanej zdravotnej starostlivosti zariadenie pacienta zaeviduje do hospiCOMu a jeho poradie určí tzv. ticket. Na dodržanie poradia plánovaných pacientov dohliadame. Odsúhlasených pacientov môže zariadenie prijať na realizáciu výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Presný termín si dohodne s pacientom.

Aktuálna verzia hospiCOMu

Aktuálnu verziu hospiCOMu si môžete stiahnuť na tejto stránke.  

Inštalácia hospiCOMu

 1. Prečítajte si požiadavky na hardvér a softvér.
 2. Ak v počítači nemáte, nainštalujte si Microsoft .NET Framework 3.5 a zároveň Service pack 1 na Microsoft .NET Framework 3.5.
 3. Ak v počítači nemáte, nainštalujte si Microsoft Data Access Components.
 4. Po inštalácii týchto podporných programov odporúčame reštartovať váš počítač.
 5. Ak ste ešte vo vašom počítači nemali program hospiCOM, spustite priamo inštaláciu aktuálnej verzie.

Bezpečnosť prenosu dát pri využívaní hospiCOMu zaručuje certifikát od firmy VeriSign. Detailné informácie aj presný postup jeho inštalácie nájdete na tejto stránke.

Záruka pre poskytovateľov aj pacientov

Zdravotnícke zariadenie vďaka hospiCOMu:
 • získa online prehľad o všetkých plánovaných a realizovaných výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti našich poistencov,
 • dostane riadne zaplatené za každý uskutočnený a vopred schválený naplánovaný výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Schválením zdravotnej starostlivosti prostredníctvom hospiCOMu nie je dotknuté právo zdravotnej poisťovne na kontrolu v zmysle platnej legislatívy (§ 9 zák. č. 581/2004 Z. z. v platnom znení).
Poistenci vďaka hospiCOMu:
 • majú záruku, že v zozname pacientov neprichádza k netransparentným presunom na ich úkor,
 • na plánovaný výkon nemusia zbytočne čakať, pretože ho dokážeme flexibilne presmerovať do menej vyťažených zariadení v čo najbližšom okolí poistenca.
  Pravidlá a povinnosti upravené v platných právnych predpisoch nie sú v týchto pravidlách uvádzané a nie sú týmito pravidlami dotknuté.