MNO_NEMOCNICA_201201_069.jpg Požiadavky na hardvér a softvér

 1. Minimálna konfigurácia je Pentium Celeron 1.2GHz, 256MB RAM, 50MB priestor na disku, Windows XP.
 2. Odporúčaná konfigurácia je Pentium Celeron 1.2GHz, 256MB RAM, 50MB priestor na disku, Windows XP SP2. 
 3. Odporúčame aktualizovať všetky bezpečnostné záplaty vydané firmou Microsoft. 
 4. Na automatizované odosielanie dávok prostredníctvom webovej služby je potrebné mať prístup na internet.

Inštalácia programu

 1. Ak v počítači nemáte, nainštalujte si Microsoft .NET Framework 3.5 a zároveň Service pack 1 na Microsoft .NET Framework 3.5. Tieto programy nájdete na stránke Microsoftu.
 2. Ak v počítači nemáte, nainštalujte si Microsoft Data Access Components. Najnovšiu verziu nájdete na stránke Microsoftu.
 3. Po inštalácii týchto  programov odporúčame reštart vášho počítača.
 4. Ak ste ešte vo vašom počítači nemali program hospiCOM, spustite priamo inštaláciu aktuálnej verzie.

Inštalácia certifikátu

Bezpečnosť prenosu dát pri využívaní hospiCOMu zaručuje certifikát od firmy VeriSign. Ak používate Windows 2000, váš počítač ho nemusí správne rozpoznať. Je potrebné, aby ste ho pridali ručne. Pre Windows XP, Windows Vista a Windows 7 by to nemalo byť potrebné. Ak by však váš program certifikát nerozpoznal, opäť je potrebné certifikát nainštalovať ručne.

 1. Na tejto stránke je certifikát od firmy VeriSign. Uložte si ho do súboru s príponou .cer.
 2. Otvorte Internet Explorer a kliknite na  Nástroje. 
 3. Kliknite na položku Možnosti siete Internet. 
 4. V Nastaveniach choďte na záložku Obsah. 
 5. Kliknite na tlačidlo Certifikáty. 
 6. V okne, ktoré sa objaví, kliknite na Importovať. 
 7. Vyberte súbor, ktorý ste uložili v bode 1. Kliknite Ďalej. 
 8. Nastavte zložku, kam sa má certifikát naimportovať, na Dôveryhodné koreňové certifikáty (v angličtine Trusted Root Certification Authorities). 
 9. Kliknite Ďalej a Dokončiť. Ešte sa vás systém opýta, či naozaj chcete inštalovať certifikát. Vyberte si Áno.
 10. Všetko pozatvárajte a vyskúšajte odoslať dávku.

Iná možnosť, ako nám zasielať informácie o plánovanej zdravotnej starostlivosti našich poistencov, je bezplatná služba Elektronická pobočka.