Nové pravidlá revíznej činnosti

Od augusta 2014 nájdete všetky dôležité informácie z protokolov sporných dokladov na jednom mieste. Vo svojej  Elektronickej pobočke v novej sekcii Pravidlá revíznej činnosti.

Publikované: 05. 08. 2014

Ak ste sa  ako užívateľ Elektronickej pobočky doteraz nezaregistrovali, môžete tak urobiť na tomto mieste.

Ak užívate Elektronickú pobočku pravidelne, určite ste si všimli novú sekciu Pravidlá revíznej činnosti. Čo v nej nájdete?

Čo nájdete v tejto novej sekcii?

Pravidelne vás budeme upozorňovať na zmeny v revíziách jednotlivých výkonov. Na každú novú zmenu vás upozorníme notifikáciou, takže budete mať stále aktuálny prehľad o tom, ako revidujeme.

Tieto zmeny nájdete v textovej časti rozdelené podľa typov zdravotnej starostlivosti. Túto časť budeme napĺňať postupne.

V pravidlách revíznej činnosti  ďalej zverejňujeme pomôcku na vykazovanie frekvencie a množstva vybraných výkonov, ktoré uhrádzame. Nájdete ju v tabuľkovej časti.

Pri revízii na diaľku budeme tieto výkony kontrolovať automaticky. Znamená to, že ak ich prekročíte, systém ich zreviduje na určené množstvo podľa parametrizácie.