Usmernenie k predpisovaniu zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu moču

Tu nájdete Usmernenie k predpisovaniu zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu moču platné od 4. apríla 2016.

Publikované: 07. 05. 2015