Nastavenia pravidiel pre uhrádzanie zdravotných výkonov

Zverejňujeme pre vás naše interné systémové nastavenia pravidiel pre uhrádzanie zdravotných výkonov ako pomôcku pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti. 

Aktualizované: 06. 08. 2019

Nastavenie kombinácií výkonov s diagnózami

Nastavenie kombinácií výkonov s odbornosťami ambulancie, lekára, typom zdravotnej starostlivosti

Nastavenie početnosti a frekvencie výkonov