Ako zašlete dávku

Odporúčanie pre zmluvných poskytovateľov: Dávky nám zašlite do 10 dní od konca mesiaca a elektronicky.

Aktualizované: 23. 02. 2012

Vy zašlete, my skontrolujeme

Najneskôr 10 dní po ukončení mesiaca nám zašlite zúčtovacie doklady za poskytnutú starostlivosť o našich poistencov. Zúčtovacie dávky by mali byť na CD nosiči, USB kľúči alebo na inom dátovom nosiči. Ich dátové rozhranie určuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou metodickými usmerneneniami 9/5/2006 a 10/5/2006.

Dávky spracujeme a skontrolujeme. Ak ste nám nezaslali faktúru, vystavíme ju vo vašom mene. Ak ste ju zaslali, no na inú sumu ako suma po revízii, vystavíme vám opravný doklad (dobropis alebo ťarchopis). Faktúru, dobropis alebo ťarchopis potvrdíte, na faktúru doplníte jej číslo a podpísaný doklad nám zašlete.

Výsledok zúčtovania a kontroly môžete reklamovať podaním reklamačnej zúčtovacej dávky.

Najjednoduchšie je vybaviť zúčtovanie aj fakturáciu prostredníctvom služby Elektronická pobočka. Ak preferujete klasický spôsob, využívajte adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 494 01 Nitra 1.

Pomôcka

Pripravili sme pre vás inštruktážne videá, ktoré vám pomôžu naučiť sa zasielať dávky do zdravotnej poisťovne tým najjednoduchším spôsobom - elektronicky cez Elektronickú pobočku.

Vedeli ste, že dávku ešte pred zaslaním k nám si môžete dať overiť a skontrolovať, či sa v nej nenachádzajú syntaktické chyby? Vo videách nižšie si pozrite, ako overovanie funguje:

Overenie správnej dávky


Overenie dávky s chybou

  
Najčastejšie sa pýtate

Ako si overím, či nie je môj pacient dlžník?

Zadajte rodné číslo vášho pacienta, prípadne jeho meno a priezvisko na tejto stránke. Hneď vidíte výsledok. Pacient s nárokom len na neodkladnú starostlivosť je podfarbený červenou. Tomu uhradíme len neodkladnú starostlivosť, odkladnú si hradí sám. 

Výhodu majú lekári s aktivovanou bezplatnou službou Elektronická pobočka. V nej je vyhľadávanie v zozname jednoduchšie (nie je potrebné zadávať overovací kód).

Čítať celú odpoveď
Ako si overím, či je môj pacient váš poistenec?

Využite overenie na tejto stránke. Stačí zadať rodné číslo vášho pacienta, online vám dáme vedieť, či ho evidujeme ako nášho poistenca alebo nie. Ak nie, môže vám pomôcť portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Čítať celú odpoveď
Kde nájdem indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu?

 Môžete si ho stiahnuť alebo prečítať na tomto mieste.

Čítať celú odpoveď
Nekomunikujem elektronicky. Akú máte poštovú adresu?

Rešpektujeme vaše rozhodnutie, hoci elektronická komunikácia je najjednoduchšie riešenie pre poistencov, platiteľov aj poskytovateľov.

Naša korešpondenčná adresa je:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra


Čítať celú odpoveď
Aký je kód zdravotnej poisťovne Dôvera?

 Kód je 24.

Čítať celú odpoveď
Ako mám elektronicky zaslať dávku?

Po prihlásení sa do E-pobočky kliknite v ľavom menu na pole Odoslanie dávok. Na tejto obrazovke už môžete priamo vybrať z vášho počítača dávky pripravené na odoslanie. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať. Zobrazí sa okno so súbormi vo vašom počítači. Vyberte z neho dávku na odoslanie a kliknite na Otvoriť. Keď chcete pokračovať, kliknite na modré tlačidlo Ďalej.

Zobrazia sa dávky pripravené na odoslanie. Ak sú z rôznych zmlúv a rôznych období, máte ich uložené v záložkách. Môžete si vybrať, či nám pošlete iba dávku, alebo k nej pripojíte aj faktúru alebo iné sprievodné dokumenty ako lekárska správa, sprievodné listy k dávkam, prepúšťacia správa a podobne. Pripojenie faktúry aj dokumentov je dobrovoľné.

Čítať celú odpoveď
Ako viem, že môžem v E-pobočke potvrdiť faktúru?

Túto informáciu vám prehľadne zobrazíme hneď na úvodnej stránke Elektronickej pobočky v okne s názvom Doklady na potvrdenie. Rýchlo tak zistíte, koľko dokladov by ste mali potvrdiť, za aké obdobie sú aj na akú sumu sú vystavené.

Potvrdenie je jednoduché – stačí kliknúť na slovo Potvrdiť zobrazené pri každom doklade. Je to skratka do zoznamu faktúr práve na tú faktúru, resp. dobropis alebo ťarchopis, ktoré treba potvrdiť.

Zobrazí sa vám stránka, kde si môžete pozrieť detail faktúry, rovnako tak môžete faktúru potvrdiť vyjadrením vášho súhlasu s ňou.

Súhlas sa dáva tak, že napíšete váš variabilný symbol a meno a priezvisko osoby, ktorá súhlas vyjadruje. Následne stlačíte modré tlačidlo Súhlasím.

Čítať celú odpoveď
Môžem v E-pobočke zaslať aj reklamačnú dávku?

 Áno. Ak máte výhrady, môžete podať písomné námietky a zaslať reklamačnú dávku obsahujúcu len riadky s namietanými zdravotnými výkonmi v časti Odoslať dávky.

Čítať celú odpoveď
V E-pobočke je funkcionalita na overenie dávky. Čo mi umožňuje?

Môžete si overiť správnosť dávok ešte predtým, ako nám ich zašlete. Overenie nie je povinné. Je však výhodné, pretože sa vyhnete zbytočnému opravovaniu dávky a jej opätovnému zasielaniu.

Táto kontrola sa zameriava na to, či vaša dávka neobsahuje formálne alebo obsahové chyby. Koľkokrát si dáte jednu dávku skontrolovať, je na vás – počet overení nie je limitovaný.

Pozor, táto kontrola nie je zároveň kontrolou revíznou. To znamená, že po overení voči číselníkom a registrom zdravotnej poisťovne bude vaša dávka ešte predmetom revíznej kontroly.

Čítať celú odpoveď
Musím s dávkou zaslať aj faktúru?

Je na vás, či pridáte aj faktúru. Výnimkou sú lekárne, ktoré faktúru prikladajú spolu s lekárskymi predpismi a poukazmi.

Čítať celú odpoveď
Vo faktúre mám neuznané výkony a nesúhlasím s tým.

V prípade, ak vám neboli uznané všetky výkony, ktoré ste nám vykázali, a vy s tým nesúhlasíte, je potrebné podať do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia protokolu sporných dokladov reklamáciu. Urobiť tak môžete písomne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Reklamácia voči neuznaným výkonom je upravená vo všeobecných zmluvných podmienkach v bode 5.12. V súlade s nimi nie je možné podať reklamáciu telefonicky. 

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Elektronická pobočka pre poskytovateľa
Kedy vám zaplatíme
Ako zúčtovať neodkladnú starostlivosť