Pravidlá vykazovania a uhrádzania stomatologických výkonov

Zverejňujeme príručku pravidiel vykazovania a uhrádzania stomatologických výkonov.

Aktualizované: 19. 12. 2018

Pravidlá sme vypracovali v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov a slúžia len pre potreby Dôvery a našich zmluvných poskytovateľov.