Všeobecné pravidlá:

Prečo mi už zdravotná poisťovňa neposiela výsledok zúčtovania poštou ale musím použiť EP?

Neposielame vám ho poštou, lebo nám to nariaďuje zákon. Zdravotná poisťovňa novelou zákona 581/2004 dostala povinnosť, ktorá jej už neumožňuje poslať výsledok zúčtovanie papierovo. Ak by tak urobila porušila by si zákon. (§ 6 ods. 4 písm. s) zákona č. 581/2004 Z. z.: Zdravotná poisťovňa je povinná sprístupňovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti výsledok spracovania finančného zúčtovania podľa § 8 ods. 1 a 3 elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podateľne; ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zriadený prístup na internetový portál alebo do elektronickej podateľne, zdravotná poisťovňa poskytne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti prihlasovacie údaje potrebné na tento prístup na účel kontroly výsledku spracovania finančného zúčtovania.)

Platí povinnosť zasielania dávky a faktúry elektronicky aj pre mňa? 

Áno, aj poskytovateľ by mal zasielať dávku a faktúru elektronicky, ustanovuje mu to zákon 581/2004 ale rovnako zákon o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý ukladá povinnosť šifrovať dáta pacientov, ktoré sú považované za osobný údaj

Ak mám elektronickú pobočku, ako sa naučím zasielať tieto dávky elektronicky? Poradí mi Dôvera ako to urobiť?

Áno, radi  vám poradíme a to telefonicky (0800 150 155), prípadne  s vami tieto dávky odošleme na spracovanie.

Ak nemám elektronickú pobočku, ako sa dostanem k výsledku zúčtovania?

Pre používateľov, ktorí nemajú elektronickú pobočku sa prihlasovacie meno nahrádza Vaším IČO a heslo je Interné číslo FA, ktoré nájdete na Žiadosti o vystavenie opravného dokladu k faktúre (príloha). Interné číslo FA je v tvare: 2020VY7x0000xxxx.

Nemám EP a aj tak mi zobrazuje informáciu, že EP mám aktivovanú, ako mám ďalej postupovať? 

V prípade, že si nepamätáte svoje prihlasovacie meno a heslo, prípadne ste stratili grid kartu, ktorá slúži na prihlásenie, pomôžeme vám. Prosím, kontaktujte naše zákaznícke centrum na tel. čísle: 08o0 150 155, ktoré Vám pomôže aktivovať prihlasovacie údaje.

Ak stále budem posielať dávku na nosiči elektronicky, neprídem o ten nosič, ktorý som poslal?

Ak  nebudeme vedieť osobné dáta vymazať, tak vám, žiaľ, nebudeme môcť nosič vrátiť. Vrátením nosiča by sme v takomto prípade porušili zákon o ochrane osobných údajov. Alternatívou je  technicky náročný proces šifrovanie dát.

Nemám vo svojej ordinácii internet ako sa mám pripojiť do EP?

Na to, aby ste sa do  EP prihlásili, je potrebné sa jednorazovo pripojiť z akéhokoľvek miesta, kde máte k dispozícií internet. Následne si potrebné súbory môžete stiahnuť a pracovať s nimi podľa potreby v offline režime.