Ako zúčtovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť

Pri potvrdzovaní a úhrade neodkladnej zdravotnej starostlivosti nám bezodkladne zašlite žiadosť.

Postup v prípade poskytovania neodkladnej starostlivosti je nasledovný:

  1. Požiadate o potvrdenie, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť tak, že vyplníte formulár, ktorý nájdete nižšie.
  2. V žiadosti vyplníte všetky povinné položky, vrátane uvedenia kódov výkonov, ktoré ste pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytli, ich počtu a adresy elektronickej pošty, na ktorú Vám máme zaslať notifikáciu a odpoveď.
  3. Vyplnenú žiadosť odošlite bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín stlačením tlačidla „Odoslať“ v dolnej časti formulára.
  4. Do 24 hodín od doručenia žiadosti vám potvrdíme, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. A to na e-mail, ktorý určíte.

Ak s nami nemáte podpísanú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neodkladnú zdravotnú starostlivosť vykážte v samostatnej faktúre aj samostatnej dávke. Úhrada potvrdenej neodkladnej  zdravotnej starostlivosti v týchto prípadoch sa uskutoční  maximálne v rozsahu potvrdenom poisťovňou a v cenách obvyklých.


Formulár na podanie návrhu na schválenie liečby dlžníkom

Ak máte v ambulancii akútneho pacienta, ktorý je v zozname dlžníkov, požiadajte nás o schválenie neodkladnej liečby cez formulár nižšie. Formulár je určený  aj pre nezmluvné zdravotnícke zariadenie.

Povinné polia majú červenú hviezdičku. Na overenie zadaných kódov použite zelené tlačidlá pri jednotlivých poliach.


Ďalšie témy: