Zmluvné vzťahy

Ste poskytovateľ a chcete mať s nami zmluvu? Stiahnite si žiadosť ( túto, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo túto, ak poskytujete ošetrovateľskú starostlivosť, prípadne túto žiadosť, ak poskytujete lekárenskú starostlivosť), vyplňte ju a zašlite na adresu Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky.

Máme všeobecné zmluvné podmienky pre lekárenskú starostlivosť všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť

Pre zmluvy s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti platia tieto podmienky .

Ak ste všeobecný lekár, uzatvoríme s vami zmluvu, ak sa staráte čo i len o jedného nášho poistenca.

Zmluvy zverejňujeme na webe .


Čo treba splniť, ak chcete zmluvu Čo treba splniť, ak chcete zmluvu Pridané 30. 06. 2017

Zmluvy s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými poskytovateľmi podpisujeme tak, aby mali naši poistenci dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť v každom regióne Slovenska. Riadime sa pri tom zákonmi a kritériami na uzatvorenie zmlúv.

Zmluvy na webe Zmluvy na webe Pridané 24. 01. 2012

Od 1. novembra 2011 platí zákon, podľa ktorého zdravotné poisťovne zverejňujú na webe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.