Zmluvné vzťahy

Ste poskytovateľ a chcete mať s nami zmluvu? Stiahnite si žiadosť ( túto, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prípadne túto žiadosť, ak poskytujete lekárenskú starostlivosť), vyplňte ju a zašlite na adresu Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek pobočky.

Máme všeobecné zmluvné podmienky pre lekárenskú starostlivosť a všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť.

Pre zmluvy s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti platia tieto podmienky.

Ak ste všeobecný lekár, uzatvoríme s vami zmluvu, ak sa staráte čo i len o jedného nášho poistenca.

Zmluvy zverejňujeme na webe.


Čo treba splniť, ak chcete zmluvu Pridané 30. 06. 2017

Zmluvy s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými poskytovateľmi podpisujeme tak, aby mali naši poistenci dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť v každom regióne Slovenska. Riadime sa pri tom zákonmi a kritériami na uzatvorenie zmlúv.

Zmluvy na webe Pridané 24. 01. 2012

Od 1. novembra 2011 platí zákon, podľa ktorého zdravotné poisťovne zverejňujú na webe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.