Zmluvné vzťahy

Ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a chcete s nami uzavrieť zmluvu? Je to jednoduché, stačí nám poslať žiadosť.

Žiadosti nájdete na tomto mieste:

Žiadosť stačí vyplniť a zaslať na našu adresu: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo ju prineste do ktorejkoľvek krajskej pobočky.

Aké sú zmluvné podmienky

Prečítajte si platné podmienky v našich zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti: Všeobecné zmluvné podmienky pre lekárenskú starostlivosť a všeobecné zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť.

Pre zmluvy s poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti platia tieto podmienky.

Ak ste všeobecný lekár, uzatvoríme s vami zmluvu, ak sa staráte čo i len o jedného nášho poistenca.

Všetky platné zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa zákona zverejňujeme na našom webe.


Čo treba splniť, ak chcete zmluvu Čo treba splniť, ak chcete zmluvu Pridané 30. 06. 2017

Zmluvy s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými poskytovateľmi podpisujeme tak, aby mali naši poistenci dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť v každom regióne Slovenska. Riadime sa pri tom zákonmi a kritériami na uzatvorenie zmlúv.

Zmluvy na webe Zmluvy na webe Pridané 24. 01. 2012

Od 1. novembra 2011 platí zákon, podľa ktorého majú zdravotné poisťovne povinnosť zverejňovať na svojich webových stránkach zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.