Ak spoločne uzavrieme zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov, zmluvy nadobudnú účinnosť najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe.

Odporúčame preto poskytovateľom, aby nám doklady vrátane podpísanej zmluvy doručili v mesiaci pred plánovanou účinnosťou zmluvy. Týka sa to nových zmlúv, ale aj dodatkov k zmluvám.

Na vysvetlenie: Ak máte záujem, aby nová zmluva nadobudla účinnosť k 1. aprílu 2020, novú zmluvu by ste mali podpísať do konca marca. My musíme taktiež do konca marca túto zmluvu zverejniť.

3 kroky ako zobraziť zmluvy na webe

Na vyhľadávanie poskytovateľa a jeho zmluvy použite túto stránku. Na nej si môžete vybrať poskytovateľa podľa kraja, typu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosti alebo mena.

Ďalej postupujte nasledovne:

Krok č.1

Na stránke poskytovatelia.dovera.sk ste si vyfiltrovali toho lekára alebo nemocnicu, na ktorého zmluvu s poisťovňou sa chcete pozrieť. Stačí kliknúť na jeho názov.

krok_01_n.png

Krok č.2

V ďalšom kroku kliknite na Zobraziť zmluvy.

krok_02_n.png

Krok č. 3

Zmluvy sa načítajú v priebehu niekoľkých sekúnd. Zobrazujeme zmluvy aj s dodatkami od roku 2011, preto môže niekedy ich načítanie trvať dlhšiu dobu.

krok_03_n.png