Zúčtovanie a preplácanie starostlivosti

Zúčtovacie dávky posielajte do 10 dní od konca mesiaca, ideálne elektronicky. Skontrolujú ich naši revízni lekári a informačný systém. Zdravotnú starostlivosť vám preplatíme do 30 dní od doručenia dávky a faktúry.

Aktualizované: 31. 12. 2014

Vy zašlete, my skontrolujeme

Najneskôr 10 dní po ukončení mesiaca nám zašlite zúčtovacie doklady za poskytnutú starostlivosť o našich poistencov. Je na vás, či pridáte faktúru. Výnimkou sú lekárne, ktoré faktúru prikladajú spolu s lekárskymi predpismi a poukazmi. Zúčtovacie dávky by mali byť na CD nosiči, USB kľúči alebo na inom dátovom nosiči. Ich dátové rozhranie určuje metodickými usmerneniami Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Dávky spracujeme a skontrolujeme. Ak ste nám nezaslali faktúru, vystavíme ju vo vašom mene. Ak ste ju zaslali, no na inú sumu ako suma po revízii, vystavíme vám opravný doklad (dobropis alebo ťarchopis). Faktúru, dobropis alebo ťarchopis potvrdíte, na faktúru doplníte jej číslo a podpísaný doklad nám zašlete.

Výsledok zúčtovania a kontroly môžete reklamovať  podaním reklamačnej zúčtovacej dávky.

Najjednoduchšie je vybaviť zúčtovanie aj fakturáciu prostredníctvom služby Elektronická pobočka. Návody na zasielanie dávok s faktúrou si stiahnete tu, na zasielanie dávok bez faktúry si stiahnete tu.
Ak preferujete písomný styk, využívajte adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1.

Splatnosť je 30 dní od doručenia zúčtovacích dokladov a faktúry. Môže to byť úmerne viac, len ak:

  • nám zašlete faktúru s formálnymi nedostatkami a opravenú faktúru nestihnete zaslať aspoň 10 dní pred pôvodným termínom splatnosti,
  • výsledkom zúčtovania je iná suma ako vo vašej faktúre. Vtedy je lehota splatnosti 10 dní od doručenia opravného účtovného dokladu alebo faktúry, ktorú sme vystavili vo vašom mene.
  • sme vám dodané zúčtovacie doklady vrátili pre neúplnosť alebo nesprávnosť vykázaných výkonov.

Peniaze uhrádzame na účty uvedené v zmluve. Ak sa číslo vášho účtu medzičasom zmenilo, doručte nám túto zmenu overenú podpisom štatutára, a to poštou alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Všetky zoznamy kategorizovaných materiálov nájdete na tomto mieste.


Najčastejšie sa pýtate

Ako si overím, či nie je môj pacient dlžník?

Zadajte rodné číslo vášho pacienta, prípadne jeho meno a priezvisko na tejto stránke. Hneď vidíte výsledok. Pacient s nárokom len na neodkladnú starostlivosť je podfarbený červenou. Tomu uhradíme len neodkladnú starostlivosť, odkladnú si hradí sám. 

Výhodu majú lekári s aktivovanou bezplatnou službou Elektronická pobočka. V nej je vyhľadávanie v zozname jednoduchšie (nie je potrebné zadávať overovací kód).

Čítať celú odpoveď
Ako si overím, či je môj pacient váš poistenec?

Využite overenie na tejto stránke. Stačí zadať rodné číslo vášho pacienta, online vám dáme vedieť, či ho evidujeme ako nášho poistenca alebo nie. Ak nie, môže vám pomôcť portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Čítať celú odpoveď
Aký je kód zdravotnej poisťovne Dôvera?

 Kód je 24.

Čítať celú odpoveď
Vo faktúre mám neuznané výkony a nesúhlasím s tým.

V prípade, ak vám neboli uznané všetky výkony, ktoré ste nám vykázali, a vy s tým nesúhlasíte, je potrebné podať do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia protokolu sporných dokladov reklamáciu. Urobiť tak môžete písomne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky.

Reklamácia voči neuznaným výkonom je upravená vo všeobecných zmluvných podmienkach v bode 5.12. V súlade s nimi nie je možné podať reklamáciu telefonicky. 

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Elektronická pobočka pre poskytovateľa
Ako zašlete dávku
Kedy vám zaplatíme
Ako zúčtovať neodkladnú starostlivosť