{Úvod}

Kvalitnejšia liečba

23.03.2017

Dôraz na zvýšenie kvality liečby je dôležitá súčasť nášho programu DôveraPomáha diabetikom.


fian_3_jpg.jpg

Aj napriek tomu, že starostlivosť o diabetikov sa v posledných desaťročiach výrazne zlepšila, ešte stále rastie výskyt komplikácií cukrovky. V posledných rokoch sa zdvojnásobil počet pacientov, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami, ochorením obličiek, slepoty, amputáciou končatín, alebo zažívajú inú závažnú komplikáciu diabetu. Vnímame preto, že je potrebné vytvárať nástroje, ktoré pomôžu našim lekárom znovu o kúsok lepšie liečiť svojich pacientov.

Odmeňovanie lekára za kvalitu liečby

Naším cieľom je odmeniť a motivovať kvalitných lekárov, ktorým záleží na zdraví svojich pacientov a liečia podľa najnovších poznatkov a liečebných postupov. Kvalitní lekári môžu získať až 15% viac oproti bežnej platbe a nie sú obmedzení žiadnymi limitmi.

Liečba podľa najnovších poznatkov

S lekármi zapojenými v programe sme sa dohodli na dodržiavaní odporúčaní liečby, ktoré sme vypracovali na základe národných a medzinárodných štandardov liečby diabetu a ktoré sme samozrejme prediskutovali so zástupcami Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Ich cieľom je dať lekárom do ruky nástroj, ktorý im pomáha liečiť podľa najnovších poznatkov. Dodržiavaniu odporúčaní liečby zároveň pomáhajú ostatné súčasti programu.

Online podpora pre lekára

Elektronizácia je nástroj od ktorého si sľubujeme výrazné uľahčenie a zvýšenie kvality liečby pacienta. V tejto chvíli elektronický portál pre lekárov (informačný systém, ktorý sme vyvinuli priamo pre tento účel) spolu s ďalšími elektronickými nástrojmi Dôvery slúži najmä na zobrazenie užitočných informácií o pacientovi, plánovanie liečby pacienta a zber údajov potrebných pre vyhodnocovanie programu. Zároveň napomáha vzájomnej komunikácii medzi jednotlivými lekármi a edukátormi.