{Úvod}

Poslanie programu

20.06.2018

Kvalitnejšia liečba, správna životospráva a overené rady zabránia komplikáciám cukrovky a spomalia ich nástup. To všetko vám prinášame v programe DôveraPomáha diabetikom. Naučíte sa, ako lepšie zvládať svoje ochorenie a vďaka tomu sa budete i lepšie cítiť.


Hlavné piliere programu

Najmodernejšia liečba

Aby vám lekári poskytovali kvalitnú a bezpečnú liečbu podľa najnovších medicínskych postupov, poskytujeme zapojeným lekárom nadštandardnú podporu.

Bezplatné vzdelávanie

Okrem edukácie, ktorú lekár poskytuje vo svojej ambulancii, môžete ako poistenec Dôvery využiť navyše pravidelné vzdelávanie. Či máte diabetes, alebo prediabetes (t.j. štádium pred vypuknutím cukrovky) poskytneme vám praktické informácie o cukrovke a naučíme vás, ako s ňou žiť a ako ju zvládať.

Viac informácií o edukácii

Telefonické poradenstvo o cukrovke

Dialinka je nemedicínske telefonické poradenstvo. Možno čelíte novým životným situáciám či zmenám a nemáte priestor ich konzultovať u lekára. Odpovieme vám na každodenné otázky o cukrovke i o programe DôveraPomáha diabetikom.

Viac informácií o Dialinke

Objednávkový systém k ošetrujúcim lekárom

Ako poistenec Dôvery už viac k vybraným lekárom v čakárni nečakáte. Na konkŕetny termín a čas sa objednáte bezplatne.

Viac informácií o objednávkovom systéme

Bonusový program

Za dodržiavanie liečebného režimu ste odmenení bodmi z bonusového programu, za ktoré získate zaujímavé odmeny.

Viac informácií o bonusovom programe

Kto sa môže prihlásiť do programu

Prihlásiť sa môže poistenec Dôvery od 18 rokov, ktorý:

  • nie je dlžníkom zdravotnej poisťovne,
  • má diabetes 2.typu alebo prediabetes
  • je z okresov Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Košice, Košice – okolie, Levice, Michalovce, Nové Zámky, Prešov, Skalica, Snina, Sobrance, Šaľa, Trnava, Vranov nad Topľou akebo z okolitých okresov