Zoznam edukátorov

08.07.2020

DSC_2303ux.jpg

Andrea Goldbergerová

Edukátorka pre Košice, Prešov

0910 971 555 
goldbergerova@klientpro.sk

ASTON Building, Werferova 1, 5. poschodie, Košice
Pobočka Dôvera ZP, Levočská 3, Prešov 

Viac informácií o edukátorke

 • Vyštudovaná diétna sestra, následne absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium v odbore liečebná výživa a stravovanie
 • Liečebnej výžive a edukácii pacientov v nemocničnom prostredí sa venuje 27 rokov 
 • Poradenstvo ohľadom stravovania klientov poskytovala i v domove sociálnych služieb pre seniorov

DSC_2270ux.jpg

Mgr. Monika Rusnáková, PhD.

Edukátorka pre Košice

0948 334 340
rusnakova@klientpro.sk

ASTON Building, Werferova 1, 5. poschodie, Košice

Viac informácií o edukátorke

 • Liečebná pedagogička (klinický pracovník) - absolventka Univerzity Komenského v Bratislave a Prešovskej univerzity v Prešove
 • Odborná terapeutka s praxou v stacionárnych a lôžkových zariadeniach so zameraním na prevenciu a podpornú liečbu psychologických a psychiatrických ťažkostí pacientov s chronickým ochorením
 • Výskumná a osvetová pracovníčka- metodické spracovávanie projektov v oblasti scitlivovania verejnosti voči problémom a potrebám diabetických pacientov na Slovensku, zvyšovanie povedomia o význame psychosociálnej pomoci diabetikom ako významnej súčasti medicínskych prístupov
 • Konzultantka v oblasti vzdelávania budúcich profesionálov pri sprevádzaní pacientov v záťažových životných obdobiach

D03_7114.JPG

Mgr. Adriana Ščepaniková

Edukátorka pre Vranov nad Topľou, Michalovce, Humenné

0903 406 555
scepanikova@klientpro.sk
Kalinčiakova 4/A, prízemie, Vranov nad Topľou
Sama Chalupku 10, Michalovce
Centrum voľného času Dúha, Nám. Slobody 48, Humenné

Viac informácií o edukátorke

 • Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v odbore edukátor pre klientov s diabetes mellitus.
 • Veľa skúseností nadobudla aj vďaka dobrovoľníckym aktivitám v občianskom združení DIAHENN Humenné.
 • Jej celoživotnou snahou je pomáhať ľuďom s diabetom, nakoľko má s touto chorobou aj osobné skúsenosti.

Mgr. Andrea Siposová

Edukátor pre Veľký Meder, Dunajskú Stredu, Nové Zámky

0903 206 555
siposova@klientpro.sk
Železničná 63/12, Veľký Meder

Viac informácií o edukátorke

 • Vyštudovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v BA, Univerzitu Konštantína Filozofa v NR, špecializačné štúdium Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Absolvovala Nadstavbový seminár bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej starostlivosti, Fridek Místek
 • V národnom ústave celoživotného vzdelávania absolvovala moduly: Andragogické, didaktické kompetencie, Sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie, Osobitosti vzdelávania dospelých, Vzdelávanie v organizácii

D03_7009.JPG

Melinda Rancsó

Edukátorka pre Komárno

0904 132 555
rancso@klientpro.sk
Záhradnícka 827, budova bývalej očnej kliniky (OPTIMA), vchod zozadu cez dvor, 2. poschodie, Komárno

Viac informácií o edukátorke

 • Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede začala pracovať na internom oddelení NsP Komárno. Tu sa začala hlbšie venovať téme edukácie. V roku 2004 získala titul všeobecnej diplomovanej sestry, neskoršie aj špecializáciu v odboroch vnútorného lekárstva na SZU Bratislave.
 • Momentálne zároveň pracuje ako diplomovaná sestra na JIS vnútorného lekárstva vo Všeobecnej nemocnici Forlife n. o. v Komárne a aktívna je i vo výbore ZO ZDS DiaKom, kde sa zapája do chodu organizácie.
 • V roku 2008 získala ocenenie Sestra roka v kategórii edukátorka,  v roku 2016 získala strieborný odznak SLS za mimoriadne zásluhy a v roku 2017 získala ocenenie Biele srdce v kategórii sestra v praxi.
 • Angažuje sa aj vo výbore  sekcie sestier pracujúcich v diabetológii SKSaPa  a aktívne sa zapája do publikačnej činnosti. 

D03_7870.JPG

Eva Košútová

Edukátorka pre Levice, Šahy, Želiezovce

0904 359 555
kosutova@klientpro.sk 

Viac informácií o edukátorke

 • Vyštudovaná zdravotná sestra.
 • Po skončení štúdia pracovala v nemocnici v Zlatých Moravciach na oddelení intenzívnej medicíny.
 • Od roku 1993 pracovala v súkromných diabetologických ambulanciách ako zdravotná sestra.
 • Vedie vlastnú prevádzku, kde sa špecializuje na komplexnú starostlivosť najmä o chodidlá diabetických pacientov a intenzívne sa venuje podológii.
 • Skúsenosti s edukáciami získala aj ako edukačná sestra spoločnosti Eli Lilly Slovakia, s.r.o., kde edukovala pacientov liečených inzulínmi.

2_Maria_XT225366_pp.jpg

MVDr. Mária Popaďáková

Edukátorka pre Trnavu, Sereď, Hlohovec

0903 277 555
popadakova@klientpro.sk
Nám. Jozefa Herdu č.1., 2.poschodie, č.dverí 211, Trnava

Viac informácií o edukátorke

 • Absolventka Vysokej školy veterinárnej v Košiciach - odbor Hygiena potravín.
 • Absolvovala rozširujúce a doplňujúce štúdium pedagogiky na UPJŠ v Košiciach.
 • Má dlhoročné pracovné skúsenosti ako pedagóg na stredných školách.
 • Celoživotne sa profesionálne venuje oblasti zdravej výživy a oblasti racionálneho stravovania zdravej populácie, prediabetikov a diabetikov.
 • Nutričný a výživový špecialista pre oblasť obezity, prediabetu a diabetu.

6_Monika_XT225387_pp.jpg

Monika Blažíčková

Edukátorka pre Skalicu

0904 738 555
blazickova@klientpro.sk
Pivovarská 4, Skalica, nový dvojposchodový hnedý dom oproti tržnici, 1. poschodie

Viac informácií o edukátorke

 • Vyštudovaná zdravotná sestra s 25-ročnou praxou.
 • Má dlhoročné skúsenosti s diabetickými pacientami ako dialyzačná sestra.
 • Pravidelne edukovala pacientov s cukrovkou na lôžkových oddeleniach v nemocniciach, kde pôsobila.
 • Má bohaté praktické skúsenosti v ošetrovaní chronických rán u diabetických pacientov.

DoveraPomaha-edukatorka-Gabriela-Rolfesova.JPG

Gabriela Rolfesová

Edukátorka pre Košice

0902 978 555
rolfesova@klientpro.sk

Werferova 1, Budova Aston Building, 5. poschodie, miestnosť č. 516

Viac informácií o edukátorke

 • Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v odbore sociálna práca
 • Veľa skúseností nadobudla na oddelení geriatrie a gerontológie s pôsobením hneď po ukončení strednej zdravotnej školy v odbore všeobecná sestra.
 • Povolaním zdravotná sestra v ambulancii všeobecného lekára.