Zoznam edukátorov

08.07.2020

DSC_2303ux.jpg

Andrea Goldbergerová

Edukátorka pre Košice, Prešov

0910 971 555 
goldbergerova@klientpro.sk

Viac informácií o edukátorke

 • Vyštudovaná diétna sestra, následne absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium v odbore liečebná výživa a stravovanie
 • Liečebnej výžive a edukácii pacientov v nemocničnom prostredí sa venuje 27 rokov 
 • Poradenstvo ohľadom stravovania klientov poskytovala i v domove sociálnych služieb pre seniorov

DSC_2270ux.jpg

Mgr. Monika Rusnáková, PhD.

Edukátorka pre Košice

0948 334 340
rusnakova@klientpro.sk

Viac informácií o edukátorke

 • Liečebná pedagogička (klinický pracovník) - absolventka Univerzity Komenského v Bratislave a Prešovskej univerzity v Prešove
 • Odborná terapeutka s praxou v stacionárnych a lôžkových zariadeniach so zameraním na prevenciu a podpornú liečbu psychologických a psychiatrických ťažkostí pacientov s chronickým ochorením
 • Výskumná a osvetová pracovníčka- metodické spracovávanie projektov v oblasti scitlivovania verejnosti voči problémom a potrebám diabetických pacientov na Slovensku, zvyšovanie povedomia o význame psychosociálnej pomoci diabetikom ako významnej súčasti medicínskych prístupov
 • Konzultantka v oblasti vzdelávania budúcich profesionálov pri sprevádzaní pacientov v záťažových životných obdobiach

D03_7114.JPG

Mgr. Adriana Ščepaniková

Edukátorka pre Vranov nad Topľou, Michalovce, Humenné

0903 406 555
scepanikova@klientpro.sk

Viac informácií o edukátorke

 • Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v odbore edukátor pre klientov s diabetes mellitus.
 • Veľa skúseností nadobudla aj vďaka dobrovoľníckym aktivitám v občianskom združení DIAHENN Humenné.
 • Jej celoživotnou snahou je pomáhať ľuďom s diabetom, nakoľko má s touto chorobou aj osobné skúsenosti.

D03_7870.JPG

Eva Košútová

Edukátorka pre Levice, Šahy, Želiezovce

0904 359 555
kosutova@klientpro.sk 

Viac informácií o edukátorke

 • Vyštudovaná zdravotná sestra.
 • Po skončení štúdia pracovala v nemocnici v Zlatých Moravciach na oddelení intenzívnej medicíny.
 • Od roku 1993 pracovala v súkromných diabetologických ambulanciách ako zdravotná sestra.
 • Vedie vlastnú prevádzku, kde sa špecializuje na komplexnú starostlivosť najmä o chodidlá diabetických pacientov a intenzívne sa venuje podológii.
 • Skúsenosti s edukáciami získala aj ako edukačná sestra spoločnosti Eli Lilly Slovakia, s.r.o., kde edukovala pacientov liečených inzulínmi.

2_Maria_XT225366_pp.jpg

MVDr. Mária Popaďáková

Edukátorka pre Trnavu, Sereď, Hlohovec

0903 277 555
popadakova@klientpro.sk

Viac informácií o edukátorke

 • Absolventka Vysokej školy veterinárnej v Košiciach - odbor Hygiena potravín.
 • Absolvovala rozširujúce a doplňujúce štúdium pedagogiky na UPJŠ v Košiciach.
 • Má dlhoročné pracovné skúsenosti ako pedagóg na stredných školách.
 • Celoživotne sa profesionálne venuje oblasti zdravej výživy a oblasti racionálneho stravovania zdravej populácie, prediabetikov a diabetikov.
 • Nutričný a výživový špecialista pre oblasť obezity, prediabetu a diabetu.

6_Monika_XT225387_pp.jpg

Monika Blažíčková

Edukátorka pre Skalicu

0904 738 555
blazickova@klientpro.sk

Viac informácií o edukátorke

 • Vyštudovaná zdravotná sestra s 25-ročnou praxou.
 • Má dlhoročné skúsenosti s diabetickými pacientami ako dialyzačná sestra.
 • Pravidelne edukovala pacientov s cukrovkou na lôžkových oddeleniach v nemocniciach, kde pôsobila.
 • Má bohaté praktické skúsenosti v ošetrovaní chronických rán u diabetických pacientov.

DoveraPomaha-edukatorka-Gabriela-Rolfesova.JPG

Gabriela Rolfesová

Edukátorka pre Košice

0902 978 555
rolfesova@klientpro.sk

Viac informácií o edukátorke

 • Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v odbore sociálna práca
 • Veľa skúseností nadobudla na oddelení geriatrie a gerontológie s pôsobením hneď po ukončení strednej zdravotnej školy v odbore všeobecná sestra.
 • Povolaním zdravotná sestra v ambulancii všeobecného lekára.