Poistenec

Otázky a odpovede súvisiace s poistencom.
Je účasť v Programe zdarma?

Áno, účasť v programe DôveraPomáha diabetikom je úplne zdarma. Náklady na program, vrátane poskytovania edukácie, výhod Bonusového programu a odmenu zapojeným lekárom hradí zdravotná poisťovňa Dôvera.

Čítať celú odpoveď
Lekár sa ma snaží zapojiť do Programu pre lepší život s cukrovkou. Čo má z toho?

Váš lekár to robí preto, aby Vám mohol poskytovať lepšiu zdravotnú starostlivosť a zabezpečil Vám prístup ku kvalitnej bezplatnej edukácii a ďalším výhodám programu.

Čítať celú odpoveď
Ako sa môžem zapojiť do Programu a využívať jeho výhody?

Do programu sa môžete registrovať, pokiaľ ste poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera:

  1. starším ako 18 rokov s diabetom 2. typu a prediabetom bez ohľadu na to, či máte túto chorobu už dlhšiu dobu alebo Vám bola práve diagnostikovaná.
  2. nie ste evidovaní ako neplatič poistného;
  3. ste z okresov Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Košice, Košice – okolie, Levice, Michalovce, Nové Zámky, Prešov, Skalica, Snina, Sobrance, Šaľa, Trnava, Vranov nad Topľou alebo z okolitých okresov.
Čítať celú odpoveď
Plánujete rozširovanie Programu na iné choroby a do ďalších okresov?

V súčasnosti je projekt pilotne spustený a realizovaný v okresoch Košice, Košice‒okolie, Michalovce, Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta Hlohovec, Skalica a Trnava.
Po vyhodnotení pilotnej fázy a v prípade rozširovania aj do iných okresných miest a aj pre iné ochorenia, budeme kontaktovať všetkých lekárov, ktorí by mohli mať o tento program záujem.

Čítať celú odpoveď
Môže do Programu vstúpiť aj môj rodinný príslušník?

Program DôveraPomáha diabetikom je určený výhradne diabetikom a prediabetikom. Rodinný príslušník diabetika sa však takisto môže zúčastňovať bezplatného poradenstva a edukácií, ktoré sú súčasťou tohto programu.

Čítať celú odpoveď
Čo sa dozviem na edukácii a ako bude edukácia prebiehať?

Nemusíte sa báť, edukácia bude prebiehať väčšinou v malých skupinkách maximálne 6 pacientov v dobre dostupných priestoroch. Teda nie v čakárni nemocnice ani v jedálni, kde je ruch, ale v príjemnom prostredí.


Čítať celú odpoveď
Je edukácia povinná? Musím absolvovať všetky stretnutia s edukátorom?

Edukácia nie je povinná, ale odporúčame Vám absolvovať čo najviac stretnutí s edukátorom. S každou edukáciou sa zvyšuje šanca, že budete vedieť lepšie zvládať svoju cukrovku a že s ňou dokážete žiť plnohodnotný život bez komplikácií dlhé roky.
Svojím správaním pacient s cukrovkou ovplyvňuje svoje zdravie až na 85%.

Čítať celú odpoveď
Ako sa môžem objednať k edukátorovi alebo preobjednať, ak nemôžem prísť na dohodnutý termín?

K edukátorovi Vás objedná Váš diabetológ alebo Vás bude kontaktovať edukátor. Prípadne sa môžete objednať priamo Vy ‒ najlepšie telefonicky. Kontaktujte, prosím, edukátora, ktorý je pre Vás najlepšie dostupný vzhľadom na Vaše bydlisko alebo prácu. Edukácia je bezplatná.

Čítať celú odpoveď
Musím zmeniť diabetológa. Má to dopad ma moju účasť v Programe?
Ak je to možné, vyberajte si pri zmene diabetológa, ktorý je tiež zapojený do Programu, aby ste naďalej mohli využívať jeho výhody. Skutočnosť, či je zapojený do Programu, si môžete overiť na našom webe. Zároveň nezabudnite Vášho nového diabetológa upozorniť na svoju účasť v Programe

Čítať celú odpoveď
Som z iného okresu, ako sa realizuje program a môj diabetológ je v ňom zapojený. Môžem sa zapojiť do Programu aj ja?

Áno. Adresa Vášho trvalého bydliska alebo sídlo Vašich ostatných lekárov nie je bariérou pre zapojenie sa do Programu. Rozhodujúce je, že sa doňho zapojil Váš diabetológ.

Čítať celú odpoveď
Môžem využívať výhody Programu bez podpísania registračných dokumentov?

Pre úspešné zapojenie sa do programu je potrebné podpísať :

  1. Súhlas so spracovaním osobných údajov v programe DôveraPomáha.
  2. Plnomocenstvo pre ošetrujúceho diabetológa či edukátora.
Čítať celú odpoveď
Môj lekár ma odmietol registrovať do Programu. Čo mám robiť?

Lekár Vás mohol odmietnuť iba z dvoch dôvodov.

Čítať celú odpoveď
Prečo sa mám registrovať do programu DôveraPomáha?

Registráciou do tohto programu získate viacero výhod:

Čítať celú odpoveď
Môžem využívať edukáciu, ak nie som zapojený do Programu?

Nie je to možné. Pre poskytovanie edukácie je potrebná Vaša registrácia do Programu.

Čítať celú odpoveď
Chcem sa odhlásiť z Programu. Čo mám spraviť?

Z Programu sa môžete odhlásiť kedykoľvek. Po odhlásení však nebudete ďalej môcť využívať výhody Programu, ako je bezplatná edukácia, Bonusový program a objednávkový systém. Zdravotná poisťovňa Dôvera Vám bude naďalej riadne hradiť zdravotnú starostlivosť spojenú s vašim diabetom.

Čítať celú odpoveď
Kto ma bude edukovať?

Za edukáciu sú zodpovední špecializovaní odborníci ‒ edukátori diabetu, ktorých sme pre Vás starostlivo vybrali a vyškolili v spolupráci s Vašimi diabetológmi.

Čítať celú odpoveď
Kto uvidí moje osobné údaje v Programe?

Vaše údaje sú uložené v zabezpečenom a chránenom informačnom systéme. Zdravotná poisťovňa Dôvera ich využíva pre zabezpečovanie výhod Programu a merania kvality zdravotnej starostlivosti.

Čítať celú odpoveď
Kde a ako si môžem uplatniť nazbierané body?
Body získavate počas cyklu edukácií, ale aj nezávisle od nich za dodržiavanie konkrétnych odporúčaní a plnenie konkrétnych aktivít.

Čítať celú odpoveď
Rád by som sa spolupodieľal na programe ako edukátor v mojom meste. Je to možné?

Áno, je to možné. Program je pilotne spustený v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Košice, Košice‒okolie, Michalovce, Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Skalica a Trnava. V prípade rozširovania Programu do ďalších častí Slovenska, budeme potrebovať nových edukátorov.

Čítať celú odpoveď
Ako vyzerá formulár pre registráciu do Programu a splnomocnenie pre zapojených partnerov?

Tlačivá sú k dispozícii v slovenskom i maďarskom jazyku.

Čítať celú odpoveď