Dekompenzácia diabetu

Pri zlej životospráve, nedodržiavaní režimových opatrení alebo nesprávne nastavenej liečbe môže dochádzať k dekompenzácii diabetu.

Publikované 13. 06. 2019

To znamená, že Vaše hodnoty glykémií sa nachádzajú mimo cieľového pásma. Toto môže viesť k rozvoju chronických komplikácii súvisiacich s diabetom a to najmä diabetickej  retinopatii, nefropatii, neuropatii alebo angiopatii, ale taktiež k ischemickej chorobe dolných končatín, srdca alebo mozgu.