Bariatrická chirurgia

 Chirurgický odbor so zameraním na operácie znižujúce hmotnosť.

Publikované 15. 07. 2019

Patria sem operácie typu: bandáž žalúdka, tubulizácia žalúdka (vertical sleeve gastrectomy), žalúdočný bypass. 

Operáciu žalúdka je možné previesť ľuďom s obezitou 3. stupňa. Ideálni sú pacienti s morbídnou obezitou. 

Kritéria pre zváženie zákroku u pacientov:

  • s BMI nad 40,
  • s BMI nad 35, ak obezita spôsobuje iné závažnejšie zdravotné problémy,
  • ak u nich zlyhali iné spôsoby chudnutia (nepomohla ani konzervatívna liečba),
  • ak nadváha výrazne obmedzuje ich mobilitu.