Dislipidémia

Dislipidémia je porucha metabolizmu tukov, ktorú o diabetikov najčastejšie sprevádza zvýšená hladina cholesterolu.

Publikované 05. 09. 2019

Ide o poruchu metabolizmu cholesterolu, konkrétne o zvýšenú hladinu LDL cholesterolu (tzv. zlého cholesterolu) a nízku hladinu ochranného HDL-cholesterolu. Zmeny hladín cholesterolu majú vplyv na kardiovaskulárne riziko pacienta.