Glykovaný hemoglobín sa oklamať nedá

"Cukor v krvi" to nie je len glykémia, ktorú si vie každý diabetik odmerať aj sám doma pomocou glukomera. Ešte dôležitejším je glykovaný hemoglobín - ten totiž o pacientovi prezradí aj to, ako sa stravoval a hýbal niekoľko týždňov dozadu.

Publikované 16. 10. 2017

Domácim meraním glykémie glukomerom je možné zistiť iba momentálny stav hladiny cukru v krvi. Táto aktuálna glykémia predstavuje výšku hladiny cukru v krvi v danom momente merania. Na jej výšku vplýva aktuálny príjem sacharidov, fyzická aktivita a dávka inzulínu podaná v intervale niekoľkých hodín pred samotným meraním.

Naproti tomu hodnota glykovaného hemoglobínu predstavuje tzv. dlhodobý cukor.  Zjednodušene povedané, dá sa z neho vyčítať hladina cukru v krvi za posledných 6 až 10 týždňov. Tento výsledok sa nedá oklamať. Glykovaný hemoglobín je preto stále považovaný za najdôležitejší parameter kompenzácie cukrovky.

Jeho hodnota v percentách udáva podiel červeného krvného farbiva hemoglobínu, na ktoré sa viaže krvný cukor (glukóza). Väčšinou sa takto vyšetruje hemoglobín A1. Súčasne umožňuje zhodnotiť riziko rozvoja diabetických komplikácií.

Stanovenie glykovaného hemoglobínu, medicínsky označovaného ako HbA1C, je dôležité vyšetrenie, ktoré je u nás vykonávané laboratórne. V súčasnosti sa môžeme stretnúť s dvoma metódami uvádzania jeho hodnôt, a to DCCT (podľa štúdie Diabetes Control and Complications) a IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) štandardizáciou. Na Slovensku sa používa takmer výhradne DCCT štandardizácia uvádzaná v percentách. Naopak, v Českej republike sa používa hlavne IFCC.

Miera kompenzácie diabetu podľa jednotlivých metód:

MetódaVýborná kompenzácia
Prijateľná kompenzácia
Zlá kompenzácia
DCCT (%)
do 6,5
6,7– 7,5 nad 7,5
IFCC (mmol DOF/mol)
do 47,5
47,5– 58
nad 58