DIA slovníček

Polyúria

Polyúria je nadmerné vylučovanie moču.

Pridané 19. 02. 2020
Diabetické kontinuum

Ide o postupne sa zvyšujúci cukor v krvi (glykémiu), ktorá nakoniec dosiahne hranicu, keď už hovoríme o prechode do diabetu.

Pridané 23. 01. 2020
Hypogeuzia

Hypogeuzia je zníženie pocitu chuti obvykle behom určitej doby

Pridané 23. 01. 2020
Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia spôsobuje poškodenie sietnice oka v dôsledku cukrovky.

Pridané 05. 12. 2019
Lipidy (tuky)

Tuky (označované ako lipidy) sú bežnou súčasťou každodennej stravy človeka.

Pridané 06. 11. 2019
Podiatrická ambulancia

Podiatrická ambulancia pre diabetikov je špecializovaná ambulancia zaoberajúca sa prevenciou a liečbou syndrómu diabetickej nohy. Tá je príčinou až 60% všetkých amputácií dolných končatín. Najčastejši sa objavuje po 10 až 15 rokoch od vzniku ochorenia.

Pridané 06. 11. 2019
Cholesterol

Cholesterol je tuková látka, ktorú obsahuje krv.

Pridané 18. 10. 2019
Inzulínová rezistencia

Inzulínová rezistencia je stav, kedy bunky tkanív organizmu nereagujú správne na hormón inzulín.

Pridané 27. 09. 2019
Dislipidémia

Dislipidémia je porucha metabolizmu tukov, ktorú o diabetikov najčastejšie sprevádza zvýšená hladina cholesterolu.

Pridané 05. 09. 2019
Gastroparéza

Gastroparéza je porucha vyprázdňovania žalúdka, v dôsledku poškodenia nervov,  ktoré vedú do žalúdka a prestanú správne fungovať. 

Pridané 20. 08. 2019