DIA slovníček

Obličky

patria medzi vylučovacie orgány tela.

Pridané 15. 01. 2019
Glomerulárna filtrácia

hodnota v ml/s alebo ml/min určuje mieru schopnosti obličiek tvoriť moč a zbavovať telo škodlivých látok.

Pridané 03. 11. 2018
Albuminúria

predstavuje nadmerné vylučovanie bielkoviny albumínu v moči.

Pridané 03. 11. 2018
Diabetická nefropatia

predstavuje ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou, ktoré nevzniká náhle, ale postupne.

Pridané 03. 11. 2018
Diabetická neuropatia

Diabetická neuropatia je  postihnutie nervového systému vplyvom cukrovky.

Pridané 27. 09. 2018
Ulcerácia

Ulcerácia označuje premenu rán na vredy.

Pridané 27. 09. 2018