DIA slovníček

Prediabetes

 Čo je prediabetes? Stav, keď sa cukrovka ešte dá zvrátiť!

Pridané 15. 07. 2019
Dekompenzácia diabetu

Pri zlej životospráve, nedodržiavaní režimových opatrení alebo nesprávne nastavenej liečbe môže dochádzať k dekompenzácii diabetu.

Pridané 13. 06. 2019
Kompenzácia diabetu

Podľa hodnôt glykémií a glykovaného hemoglobínu hovoríme o kompenzovanom, čiastočne kompenzovanom alebo dekompenzovanom diabete.

Pridané 06. 06. 2019
C-peptid

C-peptid je bielkovina, ktorá sa uvoľňuje pri premene proinzulínu na inzulín a je ukazovateľom aktuálnej tvorby inzulínu beta bunkami.

Pridané 14. 03. 2019
Inzulín a beta bunky

Základnou príčinou cukrovky je neschopnosť organizmu produkovať a využívať hormón inzulín. Podľa toho hovoríme o cukrovke 1. typu alebo 2. typu.

Pridané 14. 03. 2019
Bazálna dávka inzulínu

Aby mohla glukóza vstupovať do buniek a zásobovať tak telo energiou, musí byť inzulín k dispozícii 24 hodín denne.

Pridané 29. 01. 2019
Obličky

patria medzi vylučovacie orgány tela.

Pridané 15. 01. 2019
Glomerulárna filtrácia

hodnota v ml/s alebo ml/min určuje mieru schopnosti obličiek tvoriť moč a zbavovať telo škodlivých látok.

Pridané 03. 11. 2018