500 €

Zapojte sa do DIAkvízu a vyhrajte až 500 € poukážku do kúpeľov

Rozpoznajte chyby v myslení, ktoré zvyšujú váš stres

Dôležitou zručnosťou, ktorú by ste si mali osvojiť, je rozpoznávanie myšlienok, ktoré u vás produkujú stres, a ich následná zmena na myšlienky pozitívne.

Publikované 13. 12. 2018

Prinášame sumár často sa vyskytujúcich chýb, ktoré sa dajú zhrnúť do nasledovných kategórií:

woman-2696408_1280.jpg

 • Katastrofické myšlienky a scenáre: keď máme katastrofické myšlienky, vždy si myslíme, že sa práve ide stať to najhoršie. Preháňame, zveličujeme dôležitosť situácie alebo problému a očakávame ten najhorší možný výsledok.
 • Čierno-biele myslenie (alebo myslenie „všetko alebo nič“): pri čierno-bielom myslení máme tendenciu vnímať seba, ľudí a veci okolo seba ako buď absolútne dobrých, alebo absolútne zlých. Buď máme 100 %-nú pravdu, alebo sa na 100 % mýlime. Ak sme spravili 1 malú chybu, pri čierno-bielom myslení sa pozeráme na seba tak, že sme úplne zlyhali.
 • Prílišné zovšeobecňovanie: pri tomto type myslenia sa používajú kľúčové slová ako „vždy“, „nikdy“, „nikto“, „všetci“. Vezmeme do úvahy len jednu jedinú zložku veci alebo situácie a robíme závery na základe jednej skúsenosti.
 • Porovnávanie sa: porovnávanie sa s ostatnými, hlavne s tými, ktorí sú podľa nás na tom v živote v niektorom aspekte lepšie ako my, vedie k nášmu nízkemu sebavedomiu a k možnému odporu až neznášanlivosti voči druhým. To, čo nás v tomto prípade stresuje, je, že sa porovnávanie mení na nahnevané, znepokojujúce alebo depresívne myšlienky.
 • Filtrovanie: človek si vyberá z informácií, ktoré sa k nemu dostávajú z okolia, také, ktoré spadajú pod jeho teórie o fungovaní sveta naokolo a ktoré tieto teórie podporujú. Problém nastáva hlavne vtedy, keď človek dáva význam negatívam a opomína pozitíva.
 • Maximalizovanie/minimalizovanie: zveličovanie a preháňanie alebo minimalizovanie a podceňovanie aspektov situácií alebo okolností. Problematické je hlavne, keď minimalizujeme naše vlastné silné stránky a kvality a maximalizujeme naše chyby a omyly.
 • Nadmerné obavy alebo myslenie „čo ak“: zaoberanie sa obavami, ktoré sa vôbec nemusia naplniť alebo majú iba malú pravdepodobnosť, že by mohli byť reálne, nás oberajú o čas a energiu. Neustálymi myšlienkami čo ak… si sami zvyšujeme stres a vyrábame zbytočné psychické ťažkosti.
 • Čítanie myšlienok druhých alebo rýchle závery: Keď si myslíte, že viete, čo si druhý človek myslí, keď robíte rýchle závery o druhých ľuďoch alebo o situáciách, ktoré nie sú podložené dôkazmi, môže to často viesť k nedorozumeniam v medziľudských vzťahoch, ktoré následne môžu viesť k zvýšeniu stresu vo vašom živote.
 • Zosobňovanie: keď sa stane niečo zlé, niekedy máme tendenciu pripisovať vinu sebe, aj keď v podstate za nič nemôžeme alebo keď nám patrí iba jej istý podiel.
 • Egocentrické rozmýšľanie: pri tomto type myslenia si myslíme, že je dôležité, aby sme presviedčali ostatných, že náš spôsob myslenia je ten správny, a chceme ich presvedčiť, aby prijali náš názor.
 • Značkovanie a škatuľkovanie: pri značkovaní a škatuľkovaní máme tendenciu zaraďovať seba a druhých ľudí do kategórií alebo používať zjednodušujúce pomenovania, ktoré nám síce urýchľujú vlastnú orientáciu a organizujeme podľa nich svoj vlastný svet a zmýšľanie o ňom, no mnohokrát bývajú negatívne a opomínajú v sebe ostatné charakteristiky, ktoré mnohokrát prehliadame. Keď raz niečo alebo niekoho zaškatuľkujeme, býva ťažké prehodnotiť toto zaškatuľkovanie a pozrieť sa na človeka alebo situáciu z iného uhla.

Uviedli sme niektoré z hlavných chýb v myslení, ktoré môžu vplývať na úroveň stresu v našich životoch. Omyly v myslení zachytávajú v sebe negatívne, skreslené prvky nášho náhľadu na svet, ľudí okolo a dokonca nás samotných a tým nám spôsobujú nemalé problémy.

Keď sa naučíte rozoznávať chyby vo svojom myslení, identifikujete ich, mal by nasledovať krok k zmene vášho myslenia. Mali by ste sa na situáciu pozrieť z viacerých strán, zvážiť, kde ste v myslení urobili chybu alebo mylný záver, a snažiť sa nájsť nové, zdravšie a vyváženejšie myšlienky týkajúce sa danej situácie alebo okolnosti. 

Zdroj: Alexandra Kaiser, Cukrovka a stres, Slovenský pacient  2018